Subcontracting (Sub-Contracting) là gì? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và gợi ý cách sử dụng Subcontracting (Sub-Contracting)
*

Định nghĩa - Khái niệmSubcontracting (Sub-Contracting) là gì?Bỏ thầu phụ là lúc một nhà chế tạo hợp đồng với 1 nhà cung cấp bên ngoài,để cấp dưỡng một linh phụ kiện một quy trình hay là 1 sản phẩm theo yêu cầu kĩ thuật trong phòng sản xuất. Nhà sản xuất có thể cung cấp vật liệu được sử dụng hay hướng dẫn và chỉ định loại vật liệu nhà thầu phụ nên mua,và kiểm soát và điều hành luôn cả quá trình sản xuấtSubcontracting (Sub-Contracting) là Thầu Phụ.Đây là thuật ngữ được sử dụng vào lĩnh vực tài chính .