Với Viết phương trình con đường thẳng là giao con đường của nhì mặt phẳng Toán lớp 12 với không thiếu lý thuyết, phương pháp giải và bài tập có lời giải chi tiết giúp học viên biết Viết phương trình đường thẳng là giao con đường của nhị mặt phẳng


Viết phương trình con đường thẳng là giao tuyến đường của nhị mặt phẳng

A. Phương thức giải

Cách 1:

+ Cả nhị trường hợp phần nhiều suy ra

*
.

Bạn đang xem: Phương trình giao tuyến của 2 mặt phẳng

Mà (P) với (Q) giảm nhau

=>Véc tơ chỉ phương của d là

+ tra cứu một điểm M thuộc mặt đường thẳng d.

+ Đường trực tiếp d đi qua M với nhận vectolàm vecto chỉ phương

=> phương trình tham số với phương trình chủ yếu tắc của con đường thẳng

Cách 2:

Nếu d là giao tuyến đường của nhì mặt phẳng giảm nhau (P) cùng (Q) thì với mỗi điểm

M ( x; y;z) trực thuộc d là nghiệm của hệ phương trình:

*

Đặt x= t ( hoặc y= t hoặc z= t) cố gắng vào hệ (*) rồi rút y; z theo t

Từ đó suy ra phương trình của mặt đường thẳng d.

*

B. Lấy một ví dụ minh họa

Ví dụ 1:Trong không khí với hệ tọa độ Oxyz; gọi d là giao đường của nhị mặt phẳng (α):x-3y+z=0 với (α"):x+y-z+4=0 . Viết phương trình thông số của con đường thẳng d

A.

*

B.

*

C.

D.

*

Hướng dẫn giải

* phương pháp 1:Điểm M (x; y; z) ∈ d khi tọa độ của M là nghiệm của hệ phương trình:

*

Đặt y = t, ta có:

*

Vậy phương trình tham số của d là:

Cách 2:Ta tìm một điểm thuộc con đường thẳng d bằng cách cho y = 0 vào hệ (*)

Ta bao gồm hệ

*

Vậy điểm M0(-2;0;2) thuộc đường thẳng d.

*

Vectơ chỉ phương của đường thẳng d là

*

Chọn 1 vectơ chỉ phương của con đường thẳng d là

*

Vậy phương trình tham số của d là:

Chọn C.

Ví dụ 2:Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz; call d là giao tuyến của mặt phẳng (P): y – 2z + 3 = 0 và mặt phẳng tọa độ (Oyz).

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Hướng dẫn giải

Mặt phẳng (Oyz) có phương trình x= 0

Điểm M (x; y; z) ∈ d khi tọa độ của M là nghiệm của hệ phương trình:

*
là phương trình đường thẳng d

Chọn A.

Ví dụ 3:Viết phương trình mặt đường thẳng d đi qua A (1; 2; - 1) và tuy nhiên song với con đường thẳng giao tuyến của nhì mặt phẳng (α):x+y-z+3=0 với (α"):2x-y+5z-4=0

A.

*

B.

*

C.

D.

*

Hướng dẫn giải

Vecto pháp đường của nhị mặt phẳng là:

*

Vectơ chỉ phương của con đường thẳng d là

*

Vậy phương trình mặt đường thẳng d là

Chọn C.

Ví dụ 4:Viết phương trình con đường thẳng d là giao đường của nhì mặt phẳng (α):2x+y+1=0 và (β):x-y+z-1=0

A.

*

B.

*

C.

D. Đáp án khác

Hướng dẫn giải

Vecto pháp đường của nhì mặt phẳng

*

Vectơ chỉ phương của con đường thẳng d là

*

Điểm M (x; y; z) ∈ d khi ấy tọa độ của M là nghiệm của hệ phương trình:

*

Ta search một điểm thuộc mặt đường thẳng d bằng phương pháp cho x = 0 vào hệ (*)

Ta bao gồm hệ

*

Vậy điểm M0(0;-1;0) thuộc mặt đường thẳng d.

Vậy phương trình con đường thẳng d là

Chọn C.

Ví dụ 5:Trong không khí với hệ tọa độ Oxyz; mang đến đường thẳng Δ là giao con đường của nhì mặt phẳng (α): x- 2y – z+10= 0 và (β): 2x+2y – 3z – 40= 0 . Phương trình mặt đường thẳng d trải qua điểm M(2; 3; 1) và tuy nhiên song với con đường thẳng Δ là

A.

*

B.

*

C.

*

D.

giải

Mặt phẳng (α) tất cả vec tơ pháp tuyến

*

Mặt phẳng (β ) tất cả vec tơ pháp tuyến

*

Đường thẳng d trải qua điểm M và có vectơ chỉ phương là

*

Vậy phương trình của d là:

Chọn D.

Ví dụ 6:Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz; mang đến hai khía cạnh phẳng (P): x- 2y+ 2z- 9= 0 và (Q): 3x- 5y – 2z + 9= 0 . Phương trình mặt đường thẳng d trải qua điểm M(-2; -3; 5) và tuy vậy song với nhị mặt phẳng (P) và ( Q) là

A.

B.

*

C.

*

D.

*

Hướng dẫn giải

Mặt phẳng (P) gồm vectơ pháp tuyến

*

Mặt phẳng (Q) có vectơ pháp tuyến

*

Đường thẳng d trải qua điểm M( -2; -3;5) và bao gồm vectơ chỉ phương là:

*

Vậy phương trình của d là

Chọn A

Ví dụ 7:Trong không khí với hệ tọa độ (Oxyz) mang lại mặt phẳng (P): 2x- y+ 2z- 3= 0. Phương trình mặt đường thẳng d đi qua điểm A(2; -3; -1 ), tuy vậy song với nhị mặt phẳng ( P) và ( Oyz) là.

A.

*

B.

C.

*

D.

*

Hướng dẫn giải

Mặt phẳng (P) tất cả vectơ pháp tuyến

*

Mặt phẳng (Oyz) bao gồm phương trình x= 0 nên tất cả vectơ pháp tuyến

*

Đường thẳng d trải qua điểm A( 2; -3; -1) và tất cả vectơ chỉ phương là

*

Vậy phương trình của d là

Chọn B.

Xem thêm: Tìm M Để Hàm Số Đạt Cực Trị Tại Một Điểm Cực Hay, Tìm M Để Hàm Số Đạt Cực Trị

Ví dụ 8.Trong không khí với hệ trục oxyz; mang lại đường thẳng d đi qua A(1; 0; -3) và tuy nhiên song với nhị mặt phẳng ( Oxy) và ( Oxz). Viết phương trình của đường thẳng d?