Ngành thi công tiếng Anh là gì – Tổng đúng theo từ vựng tiếng anh siêng ngành xây dựng

câu hỏi học và mày mò các kỹ năng chuyên ngành thông qua các tư liệu tiếng anh là điều hết sức phải thiết.
*

Ngành gây ra tiếng Anh hotline là gì

Ngành sản xuất tiếng Anh là gì

Thuật ngữ giờ anh chuyên ngành xây dựng

Kiến trúc tiếng Anh là gì 

Kiến trúc tiếng Anh là Architecture

Thuộc về bản vẽ xây dựng tiếng Anh là gì

Thuộc về kiến trúc tiếng Anh là Architectural

Công trường kiến tạo tiếng Anh là gì

Công trường thiết kế tiếng Anh là Building site

Nhà thầu giờ đồng hồ Anh là gì

Nhà thầu giờ đồng hồ Anh là Contractor

Kỹ sư xây dựng gia dụng tiếng Anh là gì

Kỹ sư xây dựng dân dụng tiếng Anh là Civil engineer

Kỹ sư kiến tạo tiếng Anh là gì

Kỹ sư xuất bản tiếng Anh là Construction engineer

Đội xuất bản tiếng Anh là gì

Đội desgin tiếng Anh là Construction group

Tư vấn gây ra tiếng Anh là gì

Tư vấn chế tạo tiếng Anh là Consultant

Tầng xệp tiếng Anh là gì

tầng trệt tiếng Anh là Ground floor

Thiết bị kiến thiết tiếng Anh là gì

Thiết bị thi công tiếng Anh là Heavy equipment

Trang trí nội thất tiếng Anh là gì

Trang trí thiết kế bên trong tiếng Anh là Interior decoration

Thanh đứng khuôn cửa ngõ tiếng Anh là gì

Thanh đứng khuôn cửa ngõ tiếng Anh là Jamb

Gióng ngang sống giàn giáo giờ đồng hồ Anh là gì

Gióng ngang ngơi nghỉ giàn giáo giờ Anh là Ledger

Chủ đầu tư tiếng Anh là gì

Chủ chi tiêu tiếng Anh là Owner

Đại diện chủ chi tiêu tiếng Anh là gì

Đại diện chủ đầu tư tiếng Anh là Owner’s representative

Nguồn điện tiếng Anh là gì

Nguồn điện tiếng Anh là Power

Hệ thống cấp nước giờ đồng hồ Anh là gì

hệ thống cấp nước tiếng Anh là Plumbing system

Thanh giàn giáo tiếng Anh là gì

Thanh giàn giáo giờ đồng hồ Anh là Putlog (putlock)

Xưởng với thiết bị tiếng Anh là gì

Xưởng cùng thiết bị tiếng Anh là Plants & equipment

Thợ hồ tiếng Anh là gì

Thợ hồ nước tiếng Anh là Plasterer

Thợ đường nước tiếng Anh là gì

thợ ống nước tiếng Anh là Plumber

Nhân viên ở công trường thi công tiếng Anh là gì

Nhân viên ở công trường thi công tiếng Anh là People on site

Kỹ sư bảo vệ chất lượng giờ đồng hồ Anh là gì

Kỹ sư bảo đảm an toàn chất lượng tiếng Anh là quality engineer 

Dự toán viên giờ đồng hồ Anh là gì

Dự toán viên tiếng Anh là Quantity surveyor

Khoan khu đất tiếng Anh là gì

Khoan đất tiếng Anh là Soil boring

Thuộc về kết cấu giờ Anh là gì

Thuộc về kết cấu giờ đồng hồ Anh là Structural

Hệ thống ống cống giờ Anh là gì

Hệ thống ống cống giờ đồng hồ Anh là Sewerage

Ống cống tiếng Anh là gì

Ống cống tiếng Anh là Sewer

Nước thải vào cống giờ đồng hồ Anh là gì

Nước thải vào cống tiếng Anh là Sewage

Thăm dò địa chất tiếng Anh là gì

Thăm dò địa hóa học tiếng Anh là Soil investigation

Giàn giáo phối hợp tiếng Anh là gì

Giàn giáo phối hợp tiếng Anh là Scaffolding joint with

Cọc giàn giáo giờ Anh là gì

Cọc giàn giáo giờ Anh là Scaffold pole (scaffold standard)

Giám liền kề tiếng Anh là gì

Giám cạnh bên tiếng Anh là Supervisor

Kỹ sư công trường thi công tiếng Anh là gì

Kỹ sư công trường tiếng Anh là Site engineer

Kỹ sư kết cấu giờ đồng hồ Anh là gì

kỹ sư kết cấu tiếng Anh là Structural engineer

Kỹ sư cung cấp nước tiếng Anh là gì

Kỹ sư cung cấp nước tiếng Anh là Sanitary engineer:

Kỹ sư địa chất tiếng Anh là gì

Kỹ sư địa hóa học tiếng Anh là Soil engineer

Khảo gần kề viên tiếng Anh là gì

Khảo gần kề viên giờ Anh là Surveyor

Bài viết đang tổng hợp các thuật ngữ, tự vựng giờ đồng hồ Anh chăm ngành xây dựng cho các bạn. Hy vọng hoàn toàn có thể giúp bạn bổ sung cập nhật thêm những từ vựng chăm ngành xây dựng phục vụ cho công việc, học tập hành..