Cho hình lăng trụ đứng (ABC.A'B'C') có đáy là tam giác vuông trên (A), (AB = 2asqrt 3 ). Đường chéo (BC') sinh sản với khía cạnh phẳng (left( AA'C'C ight)) một góc bằng (60^circ ). điện thoại tư vấn (left( S ight)) là mặt ước ngoại tiếp hình lăng trụ đang cho. Nửa đường kính của mặt ước (left( S ight)) bằng
Bạn đang xem: Mặt cầu ngoại tiếp lăng trụ

- Tìm vai trung phong mặt mong ngoại tiếp lăng trụ (cách đều các đỉnh của lăng trụ)

- Tính nửa đường kính và tóm lại đáp án.


*

*
*
*
*
*
*
*
*

*Xem thêm: Công Thức Tính Khoảng Cách Từ 1 Điểm Đến 1 Đường Thẳng Trong Không Gian Oxyz

Một loại cột có những thiết kế như hình bên (gồm một khối nón và một khối trụ ghép lại). Chiều cao đo được ghi trên hình, chu vi lòng là (20sqrt 3 pi ) cm. Thể tích của cột bằng:

*


Ca (Canxi) có cấu trúc lập phương chổ chính giữa diện, từng nguyên tử Ca có hình dáng cầu bán kính R. Một ô các đại lý của mạng tinh thể Ca là 1 trong hình lập phương gồm cạnh bởi a, mỗi mặt của hình lập phương đựng (dfrac12) nguyên tử Ca cùng mỗi góc chứa (dfrac18) nguyên tử Ca khác (Hình a, b)

*

Độ quánh khít của Ca vào một ô cơ sở là tỉ trọng % thể tích mà lại Ca chiếm chỗ vào ô đại lý đó. Độ sệt khít của Ca trong một ô cơ sở là: