I - định nghĩa hình cắt và khía cạnh cắt

1. Biện pháp xây dựng

Giả sử cần sử dụng một mặt phẳng tưởng tượng tuy vậy song với một mặt phẳng hình chiếu giảm vật thể ra có tác dụng hai phần. Chiếu vuông góc phần đồ thể làm việc sau phương diện phẳng giảm lên khía cạnh phẳng hình chiếu tuy vậy song với mặt phẳng cắt đó.

Bạn đang xem: Mặt cắt là gì

*

Hình 1.Xây dựng hình giảm và mặt cắt

2. Các khái niệm

Hình biểu diễn đường bao của đồ dùng thể cùng bề mặt phẳng cắt hotline là mặt cắt

*

Hình 1.1. Phương diện cắt

Hình biểu diễn mặt cắt và mặt đường bao của đồ vật thể sau mặt phẳng cắt điện thoại tư vấn là hình cắt

*

Hình 1.2. Hình cắt

Lưu ý: mặt cắt được thể hiện bởi đường kẻ gạch men gạch.

II - khía cạnh cắt

Mặt cắt dùng để biểu diễn tiết diện vuông góc của đồ dùng thể. Cần sử dụng trong ngôi trường hợp trang bị thể có rất nhiều phần lỗ, rãnh.

Xem thêm: Tích Có Hướng Của 2 Vecto Oxy, Tích Có Hướng Của 2 Vecto Trong Mặt Phẳng Oxy

1. Mặt cắt chập

Mặt cắt chập được vẽ ngay lập tức trên hình chiếu tương ứng, con đường bao của mặt cắt được vẽ bằng nét tức tốc mảnhMặt cắt chập dùng để trình diễn vật thể bao gồm hình dạng 1-1 giản

*

Hình 2.1.Hình biểu diễn mặt phẳng cắt chập của đồ vật thể

2. Mặt phẳng cắt rờiMặt cắt rời được vẽ ở không tính hình chiếu tương ứng, con đường bao của mặt phẳng cắt được vẽ bằng nét tức tốc đậmMặt cắt được vẽ gần hình chiếu và contact với hình chiếu bởi nét gạch ốp chấm mảnh

*

Hình 2.2.Hình biểu diễn mặt phẳng cắt rời của đồ thể

III - Hình cắt

Tùy theo cấu trúc của đồ vật thể mà cần sử dụng các mô hình cắt khác nhau.

1. Hình cắt toàn bộ

*

Hình 3.1. Hình cắt toàn bộ

Sử dụng một phương diện phẳng giảm để chia vật thể thành nhị phầnDùng trình diễn hình dạng phía bên trong của thứ thể

2. Hình giảm một nửa: (bán phần)

*

Hình 3.2. Hình giảm một nửa

Hình cắt một nửa là hình biểu diến môt nửa hình cắt ghép với một ít hình chiếu và được phân làn nhau bằng nét gạch men chấm mảnhBiểu diễn đa số vật thể có tính chất đối xứngChú ý: Các đường nét đứt ở nửa hình chiếu sẽ được miêu tả trên nửa hình cắt bắt buộc ta không bắt buộc vẽ3. Hình giảm cục bộ: (riêng phần)Là hình biểu diễn 1 phần vật thể dưới bề ngoài cắtĐược ngăn cách với phần còn sót lại của thứ thể bởi nét gạch ốp chấm mảnh

Chú ý: Đường giới hạn của phần hình cắt vẽ bằng nét lượn sóng

*

Hình 3.3. Hình giảm cục bộ


Câu 1

So sánh mặt cắt rời và mặt cắt chập qua 3 điểm sáng (vị trí vẽ, nét vẽ của mặt đường bao và ứng dụng)?