Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người thương Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Exhausted là gì

*
*
*

exhausted
*

exhausted /ig"zɔ:stid/ tính từ đang rút không còn không khí (bóng đèn...) kiệt sức, mệt mỏi lử bạc mầu (đất)
cạn kiệtđã kiệtrỗngLĩnh vực: hóa học & vật liệuđã cạn thảiexhausted minemỏ đã hết trữ lượngexhausted spacekhoảng chân khôngexhausted wellgiếng cạnđã cạnđã sử dụng hết (kim ngạch những phiếu khoán)exhausted beet pulpphoi nghiền củ cải đườngexhausted landđất đã tận dụngexhausted landđất vẫn vận dụngexhausted spacekhoảng chân ko o đã kiệt, đã cạn, thải § exhausted well : giếng khoan kiệt Giếng khoan nhưng sản lượng đã sụt xuống dưới mức bao gồm lợi
*

*

*

exhausted

Từ điển Collocation

exhausted adj.

VERBS be, feel, look, seem, sound | become, get | leave sb The row had left him physically exhausted.

ADV. really | absolutely, completely, quite, thoroughly, totally, utterly He fell into bed utterly exhausted. | pretty, rather | emotionally, financially, mentally, physically financially exhausted countries

PREP. from I was exhausted from the day"s work.

Từ điển WordNet


adj.

completely emptied of resources or properties

impossible lớn grow tobacco on the exhausted soil

the exhausted food sources

exhausted oil wells

drained physically

the day"s events left her completely exhausted--her strength drained
Xem thêm: Pcs Là Gì - Cách Tính Đơn Vị Pcs Dễ Hiểu Nhất

English Synonym và Antonym Dictionary

syn.: dog-tired fagged fatigued played out spent washed-out worn out(p) worn-out(a)exhausts|exhausted|exhaustingsyn.: consume drain empty fatigue finish knock out spend tire use up wear outant.: replace replenish supply