Bạn đang khám phá về bí quyết tính thể tích của các hình trung học phổ thông CHUYÊN LAM SƠN xin giữ hộ đến chúng ta các công thức tính thể tích khối nón, thể tích khối chóp cùng thể tích khối lăng trụ chúng ta đón xem để ứng dụng giải bài xích tập xuất sắc nhất.

Bạn đang xem: Công thức tính thể tích khối lăng trụ


1. Biện pháp tính thể tích khối nón

*

Công thức tính thể tích khối nón: V = 1/3π. R2. H trong số đó r là nửa đường kính mặt đáy, h là độ cao của hình nón và π là hằng số pi, ta có thể làm tròn với lấy quý hiếm của π là 3,14. Hình nón thường gặp nhất có mặt đáy là hình tròn. Khi ấy nếu r là chào bán kính hình tròn đáy thì thể tích hình nón bằng:

*

2. Công thức tính thể tích khối chóp

*

=> Thể tích của hình chóp là bằng một phần ba diện tích dưới đáy nhân với chiều cao .

*

=> Thể tích khối chóp : V=1/3.S.h với S là diện tích s đáy, h là chiều cao. Phương thức chung để tính thể tích khối chóp là tính diện tích đáy, tính độ cao và tính thể tích theo phương pháp V=1/3.S.h các chúng ta có thể ứng dụng nó.

1. Biện pháp tính thể tích hình chóp cụt

*

*

Trong đó:

V : Thể tích hình chóp cụth : chiều cao của hình chóp cụt ( tức là khoảng biện pháp giữa 2 mặt phẳng chứa 2 đáy)B1B2 : là diện tích s của hai lòng hình chóp cụtĐơn vị đo thể tích hình chóp là : m3

3. Công thức tính thể tích lăng trụ

=> phương pháp tính thể tích lăng trụ là V = B. H trong những số đó B là thể tích đấy cùng h là chiều cao. Có thể nói thể tích lăng trụ được xem bằng diện tích đáy nhân với chiều cao.

*

=> trường hợp một hình trụ tròn có bán kính đáy là r và độ cao h thì thể tích được tính bằng:

*

4. Công thức tính thể tích hình hộp chứ nhật

=> Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật là V = a.b.h trong các số ấy a là chiều dài, b là chiều rộng và h là độ cao của hình hộp chữ nhật

*

*

5. Công thức tính thể tích hình cầu

=> công thức tính thể tích khối cầu: V = 4/3(π.r3) tróng đó π = 3,14

*

Diện tích mặt cầu: S = 4π.R2Trong kia R là bán kính khối mong (mặt cầu, hình cầu).

Xem thêm: 60 Câu Trắc Nghiệm Đồ Thị Hàm Số Bậc Ba Có Đáp Án Pdf, 60 Câu Trắc Nghiệm Đồ Thị Hàm Số Có Đáp Án

Chúc các bạn học thật xuất sắc bộ môn toán này nhé.