Chi tổn phí sản xuất, marketing dở dang (tiếng Anh: Work in progress) bao gồm: túi tiền nguyên liệu, vật liệu trực tiếp, giá thành nhân công trực tiếp, giá cả sử dụng máy xây đắp (đối với vận động xây lắp), giá cả sản xuất chung.

Bạn đang xem: Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang là gì

*

Hình minh họa

Chi mức giá sản xuất, kinh doanh dở dang (Work in progress)

Định nghĩa

Chi phi sản xuất, marketing dở dang trong giờ Anh là Work in progress. Ngân sách sản xuất, marketing dở dang bao gồm:

- chi phí nguyên liệu, vật tư trực tiếp

- chi tiêu nhân công trực tiếp


- chi tiêu sử dụng máy kiến tạo (đối với hoạt động xây lắp);

- chi phí sản xuất chung

Kết cấu và câu chữ phản ánh của tài khoản 154 - chi phí sản xuất, marketing dở dang

Kết cấu

Bên Nợ

- Các chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp, ngân sách nhân công trực tiếp, túi tiền sử dụng vật dụng thi công, chi tiêu sản xuất thông thường phát sinh trong kì tương quan đến sản xuất thành phầm và ngân sách thực hiện nay dịch vụ

- Các ngân sách chi tiêu nguyên liệu, vật tư trực tiếp, chi tiêu nhân công trực tiếp, chi tiêu sử dụng đồ vật thi công, ngân sách sản xuất tầm thường phát sinh vào kì liên quan đến ngân sách sản phẩm xây lắp công trình xây dựng hoặc ngân sách chi tiêu xây thêm theo giá bán khoán nội bộ;.


- Kết chuyển chi phí sản xuất, marketing dở dang cuối kì (trường hợp công ty hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kì).

Bên Có

- ngân sách sản xuất thực tế của thành phầm đã chế tạo kết thúc nhập kho, gửi đi bán, tiêu dùng nội bộ ngay hoặc thực hiện ngay vào chuyển động xây dựng cơ phiên bản (XDCB)

- ngân sách chi tiêu sản xuất thành phầm xây lắp hoàn thành bàn giao từng phần, hoặc tổng thể tiêu thụ trong kì; hoặc bàn giao cho khách hàng nhận thầu chính xây đính (cấp bên trên hoặc nội bộ); hoặc túi tiền sản phẩm xây lắp xong xuôi chờ tiêu thụ

- ngân sách thực tế của khối lượng dịch vụ đã ngừng cung cấp cho khách hàng hàng

- Trị giá phế liệu thu hồi, giá chỉ trị sản phẩm hỏng không thay thế sửa chữa được


- Trị giá nguyên liệu, đồ gia dụng liệu, mặt hàng hoá gia công dứt nhập lại kho

- bội nghịch ánh chi phí nguyên trang bị liệu, ngân sách chi tiêu nhân công vượt trên mức thông thường và ngân sách chi tiêu sản xuất chung cố định không phân bổ không được xem vào trị giá bán hàng tồn kho mà bắt buộc tính vào giá vốn hàng cung cấp của kì kế toán.

Đối cùng với doanh nghiệp tiếp tế theo đơn đặt hàng, hoặc doanh nghiệp tất cả chu kì sản xuất thành phầm dài nhưng hàng kì kế toán sẽ kết chuyển giá cả sản xuất chung cố định và thắt chặt vào TK 154 cho đến lúc sản phẩm dứt mới khẳng định được giá thành sản xuất chung cố định và thắt chặt không được xem vào trị giá chỉ hàng tồn kho mà nên hạch toán vào giá vốn hàng buôn bán (Có TK 154, Nợ TK 632);

- Kết chuyển giá cả sản xuất, marketing dở dang đầu kì (trường hợp công ty hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kì).

Xem thêm: Hiểu Đúng Về Mục Tiêu Học Tập Là Gì ? Mục Tiêu Học Tập Là Gì

Số dư mặt Nợ:Chi phí tổn sản xuất, kinh doanh còn dở dang cuối kì.

(Tài liệu tham khảo: Thông tư 200/2014/TT-BTC)

*