✔ Tổng vừa lòng 8 phương pháp giải phương trình mũ, phương trình logarit thường chạm chán và một vài bài tập áp dụng ở từng dạng đưa ra tiết. Kiến thức và kỹ năng thuộc lịch trình đại số toán lớp 12.


Cách giải phương trình mũ

Phương trình mũ cơ phiên bản có dạng: ax = b (1), (0

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
.

Tài liệu tìm hiểu thêm PDF

Thông tin tài liệu
Tác giảThầy Nguyễn Bảo Vương
Số trang99
Lời giải chi tiết

Mục lục tài liệu: