Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người yêu Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Bulletin là gì

*
*
*

bulletin
*

bulletin /"bulitin/ danh từ thông cáo, thông báo tập san
bản tinbulletin boardbảng thông báobulletin boardbảng tinbulletin board (BB)bảng thông báobulletin board (BB)bảng thông tinbulletin board networkbảng thông tin điện tửbulletin board networkmạng thông tin điện tửbulletin board systemhệ thống bảng tinbulletin board systemlưới che chở thiên thạchbulletin board systemvật bảo vệ thiên thạchbulletin board system (BBS)hệ thống bảng bulletincustomer tư vấn bulletin boardbảng thông báo hỗ trợ khách hàngelectronic bulletin boardbảng thông báo điện tửelectronic bulletin boardmạng thông tin điện tửelectronic bulletin board (EBB)bảng thông tin điện tửelectronic bulletin boardskết nối bằng cáp năng lượng điện tửelectronic bulletin boardsliên kếtbáo cáocáo thịtập sanLondon metal bulletin: Tập san Kim thuộc Luân Đôncommercial bulletin: tập san mến mạithông báobulletin board: bảng thông báoOTC bulletin boardbản tin ngoại trừ quầyOTC bulletin boardBản tin OTCbulletin boardbảng tía cáobulletin boardbảng niêm yếtprice bulletinbảng giá
*

*

*

bulletin

Từ điển Collocation

bulletin noun

1 short news report/official statement

ADJ. official | news, weather

VERB + BULLETIN issue, put out, release The government will issue an official bulletin later this week.

PREP. in a/the ~ More details will be given in our next news bulletin. | ~ on a bulletin on the president"s health

2 short newspaper

ADJ. annual, monthly, quarterly, weekly

VERB + BULLETIN produce, publish | read

PREP. in a/the ~ The details are in the June bulletin.

Từ điển WordNet


n.

a brief report (especially an official statement issued for immediate publication or broadcast)

v.

make public by bulletin


Xem thêm: Tìm M Để Hàm Số Có 3 Cực Trị Tạo Thành Tam Giác Đều Công Thức Tính Nhanh

English Synonym & Antonym Dictionary

bulletinssyn.: circular flash message news newsletter statement