Phật tử vào chùa gặp các sư thầy, những tiểu hoặc khi chào nhau hay vẫn niệm câu “Nam mô A Di Đà Phật”, vậy câu này có ý nghĩa sâu sắc gì?


*

“Nam mô A Di Đà Phật” là câu niệm thân quen thuộc, phổ biến rộng rãi tốt nhất trong giới Phật tử, thậm chí còn trở thành câu chào khi họ gặp gỡ nhau.

Bạn đang xem: Ý nghĩa của việc niệm nam mô a di đà phật

Hai chữ “nam mô” có những nghĩa sau: Kính lễ, quy y, phụng thờ, cứu ngã, độ ngã, quy mạng. “A Di Đà Phật” là danh hiệu của một vị Phật được tôn thờ nhiều nhất vào Phật giáo Đại thừa. Vào đó, “a” là vô, không; “di đà” là lượng; “phật” có nghĩa là đấng giác ngộ.

Như vậy, câu “Nam tế bào A Di Đà Phật” rất có thể hiểu là “Kính lễ đấng thức tỉnh vô lượng” hoặc “Quay về nương tựa đấng ngộ ra vô lượng”.

Kinh Thập lục quán dạy, chúng sinh làm sao niệm một lần thương hiệu của Phật A Di Đà đang tiêu được 8 muôn ức kiếp tội nặng. Khiếp sách cũng đến biết, Phật A Di Đà từng phát nguyện chúng sinh làm sao nhất chổ chính giữa niệm thương hiệu ngài sẽ được ngài tiếp dẫn linh hồn mang đến vãng sinh về trái đất Tây phương rất lạc.

Câu niệm Phật này hiện thường xuyên được các Phật tử dùng làm chào nhau, hàm cất sự nhắc nhở nhau hướng về sự giác ngộ, sinh sống theo học thuyết Phật dạy.

Đức Phật A Di Đà là ai?

Đây là vị Phật được tôn thờ nhiều nhất trong Phật giáo Đại thừa. Thương hiệu của ngài được gọi là Vô lượng thọ, Vô lượng quang (hào quang đãng trí tuệ chiếu khắp các thế giới), Vô lượng công đức. Ngài lộ diện trước đức mê thích Ca rất lâu.


Theo gớm Đại A Di Đà, thời rất xa xưa, tất cả một vị quốc vương tên Kiều Thi Ca sau thời điểm nghe một vị Phật thuyết pháp liền bỏ ngôi xuống tóc tu hành, mang hiệu Pháp Tạng. Ông vạc ra 48 lời nguyện cứu độ chúng sinh, trong các số ấy có đại nguyện rằng sau khi tu thành Phật đang tịnh hoá một nhân loại và vươn lên là nó thành trong số những vương quốc tịnh tâm và đẹp đẽ nhất, chúng sinh nào hướng niệm đến ngài sẽ được tiếp dẫn nhằm vãng sinh làm việc đó. Sau đây ngài hoàn thành đại nguyện cùng thành Phật A Di Đà. Quả đât tịnh hóa của ngài hay được Phật tử tưởng tượng là chốn Tây phương cực lạc.

Trong những ngôi chùa, chúng ta cũng có thể nhận ra tượng Phật A Di Đà qua các đặc điểm sau: trên trên đầu có các cụm tóc xoắn ốc, mắt nhìn xuống, mồm thoáng thú vui cảm thông cứu vớt độ, mặc trên người áo cà sa màu đỏ.

Xem thêm: Hàng Fake Là Gì? Định Nghĩa, Khái Niệm Hàng Fake Là Gì

Phật A Di Đà hoàn toàn có thể ở bốn thế đứng, tay buộc phải đưa ngang vai, chỉ lên, tay trái chuyển ngang bụng, chỉ xuống, hai lòng bàn tay nhắm tới phía trước; trong mỗi tay, ngón trỏ và ngón cái chạm nhau có tác dụng thành vòng tròn.