Toán học thpt Luyện thi THPT non sông Đề thi THPT nước nhà Đề thi và lời giải Đề kiểm tra Giáo án toán máy tính bỏ túi công thức toán học chủ đề xem các nhất
Đề thi vào giữa kỳ 2 lớp 10 môn Toán năm 2021 2022 trường thpt Đông Hưng Hà
Đề thi test TN THPT nước nhà môn Toán trường trung học phổ thông Yên Phong 1 thành phố bắc ninh năm 2021 2022 lần thiết bị 1
Đề thi thử TN trung học phổ thông môn Toán năm 2021 2022 Sở GD ĐT Vĩnh Phúc lần 1
Đề thi thời điểm giữa kỳ 2 lớp 10 môn Toán Trường trung học phổ thông Nguyễn Huệ năm 2021 2022
*
Đề thi thời điểm giữa kỳ 2 lớp 12 môn Toán Trường thpt Lương nỗ lực Vinh năm 2021 2022 50 câu trắc nghiệm

CÁCH VIẾT PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG QUA nhì CỰC TRỊ HÀM BẬC cha CỰC cấp tốc VÀ CHÍNH XÁC

BẰNG CASIO –amiralmomenin.net

ĐĂNG KÝ KÊNH MIỄN PHÍ ĐỂ xem

NHIỀU HƠN NHÉ

PHƯƠNG PHÁP CHUNG:

B1: TÍNH ĐẠO HÀM $y'$ và $y''$

B2: Bấm Mode 2 (chức năng số phức)

Nhập vào màn hình: $y-dfracy'.y''18a$

B3: Bấm CALC $i$ = và ghi kết quả.

Bạn đang xem: Viết phương trình đi qua 2 điểm cực trị

Ví dụ: kết quả là $a+bi$ thì đường thẳng qua hai cực trị là: $d:y=bx+a$

Ví dụ thực hành:

Ví dụ 1: Viết phương trình mặt đường thẳng qua hai rất trị của vật thị hàm số: $y=2x^3-3x^2+1$

Bài giải.

CÁCH 1: (TRỰC TIẾP)

Ta có: $y'=6x^2-6x=6xleft(x-1 ight)$

$y'=0Leftrightarrow left<eginaligned& x=0Rightarrow y=1 \& x=1Rightarrow y=0endaligned ight.$

Suy ra hai điểm rất trị của đồ vật thị hàm số là: $Aleft(0;1 ight),Bleft(1;0 ight)$

Ta có: $vecAB=left(1;-1 ight)$

$AB$ qua $Aleft(0;1 ight)$ và gồm VTPT $vecn=left(1;1 ight)$ có phương trình: $1left(x-0 ight)+1left(y-1 ight)=0Leftrightarrow x+y-1=0Leftrightarrow y=-x+1$

CÁCH 2: Phương pháp:

Lấy $y$ chia cho $y'$ ta có: $y=y'.left(Ax+B ight)+Cx+D$

Khi đó đường thẳng qua hai cực trị là: $y=Cx+D$

Bài giải:

Lấy $y$ phân chia cho $y',$ ta có: $y=y'.left(dfrac13x-dfrac16 ight)-x+1$

Khi đó đường thẳng qua hai rất trị là: $d:y=-x+1$

CÁCH 3: SỬ DỤNG CASIO THEO CÁC BƯỚC TRÊN.

B1: TÍNH ĐẠO HÀM $y'$ với $y''$

B2: Bấm Mode 2 (chức năng số phức)

Nhập vào màn hình: $y-dfracy'.y''18a$

B3: Bấm CALC $i$ = với ghi kết quả.

Ví dụ: công dụng là $a+bi$ thì con đường thẳng qua hai cực trị là: $d:y=bx+a$

Bấm Mode 2 (chức năng số phức) giải pháp này sử dụng kiểm tra công dụng và hỗ trợ làm nhanh trắc nghiệm nhé.

Ta có: $y'=6x^2-6x;y''=12x-6$

Nhập vào màn hình máy tính: $y-dfracy'.y''18a$ (tức là nhập: $2X^3-3X^2+1-dfracleft(6X^2-6X ight)left(12X-6 ight)18.2$ )

Bấm CALC: $i=$

Ta bao gồm kết quả: $1-i$

Vậy mặt đường thẳng qua hai rất trị là: $d:y=-x+1$

Ví dụ 2: Viết phương trình con đường thẳng qua hai rất trị của trang bị thị hàm số: $y=-x^3+3x+2$

Bài giải.

Xem thêm: Hình Chiếu Của Đường Thẳng Lên Mặt Phẳng, Viết Phương Trình Đường Thẳng Là

Cách 1: $y'=-3x^2+3x=-3xleft(x-1 ight)$

$y'=0Leftrightarrow left<eginaligned& x=0Rightarrow y=2 \& x=1Rightarrow y=4endaligned ight.$

Suy ra tọa độ nhị điểm cực trị: $Aleft(0;2 ight),Bleft(1;4 ight)$

$AB$đi qua điểm $Aleft(0;2 ight)$ và tất cả VTCP$vecAB=left(1;2 ight)$ nên có VTPT $vecn=left(2;-1 ight)$

Phương trình $AB:$ $2left(x-0 ight)-1left(y-2 ight)=0Leftrightarrow 2x-y+2=0$ $Leftrightarrow y=2x+2$

Cách 2.

Lấy $y$ phân chia cho $y',$ ta có: $y=y'.dfracx3+2x+2$

Vậy con đường thẳng qua hai điểm rất trị của đồ dùng thị hàm số là: $d:y=2x+2$

CÁCH 3. (CASIO)

$y=-x^3+3x+2$ \$y'=-3x^2+3;$ \$y''=-6x$

Nên mặt đường thẳng qua nhì điểm cực trị: $y=2x+2$

Ví dụ 3: tìm $m$ để con đường thẳng $d:y=left(2m-1 ight)x+3+m$ vuông góc với đường thẳng trải qua hai điểm cực trị của đồ vật thị hàm số $y=x^3-3x^2+1.$

A.$m=dfrac32$ B. $m=dfrac34$ C.$m=-dfrac12$ D.$m=dfrac14$

$y'=3x^2-6x;$\$y''=6x-6$

Đường trực tiếp qua nhị điểm cực trị của thứ thị hàm số: $Delta :y=-2x+1$

$d:y=left(2m-1 ight)x+3+m$ vuông góc với mặt đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của đồ thị hàm số $y=x^3-3x^2+1$

$Leftrightarrow k_d.k_Delta =-1$ $Leftrightarrow -2left(2m-1 ight)=-1$ $Leftrightarrow -4m+2=-1Leftrightarrow m=dfrac34$

CHỌN B