Cho khía cạnh phẳng (a):

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Tích có hướng của hai véc tơ, vận dụng tích được đặt theo hướng tính diện tích s tam giác, tính thể tích khối tứ diện.https://youtu.be/Tjr07CiMrKU
Bài giảng 1: Điểm, Véc tơ trong ko gian, các phép toán véc tơ. https://youtu.be/4dRpdPgQYfUBài giảng 02: search toạ độ điểm thoả mãn đk véc tơ. Toạ độ trung điểm, toạ độ trọng tâmhttps://youtu.be/13naqpt6lPkBài giảng 03: Tích có vị trí hướng của ...

Bạn đang xem: Vị trí tương đối giữa đường thẳng và mặt phẳng


Tọa độ hình chiếu vuông góc trên đường thẳng, phương diện phẳnghttps://youtu.be/MI43x_yHL-MHình chiếu vuông góc của điểm A cùng bề mặt phẳng (P)Phương pháp kiếm tìm tọa độ hình chiếu H của A bên trên (P)- Lập phương trình con đường thẳng AH đi qua ...
Khoảng biện pháp từ 1 điểm đến chọn lựa mặt phẳng trong tọa độ OxyzTóm tắt lý thuyết. Phương pháp tính khoảng cách từ 1 điểm đến chọn lựa mặt phẳng trong hình Oxyz. Phương thức kiểm tra 2 điểm ở về một phía hoặc ...
PHƯƠNG TRÌNH MẶT CẦUPhương trình mặt cầu trong hệ trục tọa độ Oxyz. Các dạng phương trình phương diện cầu. Biện pháp tìm trọng tâm và nửa đường kính mặt ước trong hệ trục tọa độ. Khái niệm phương diện cầu: vào hệ trục tọa độ ...

Xem thêm: Hình Chiếu Của Đường Thẳng Lên Mặt Phẳng, Viết Phương Trình Đường Thẳng Là


 THE SECOND-SEMESTER EXAMINATIONTime allowed: 60 minutesI. PRONUNCIATION1. Which of the following words has the underlined part pronounced differently from that ...