Bao gồm các dạng toán sau:+ Dạng 1: xác định vectơ chỉ phương của đường thẳng+ Dạng 2: Lập phương trình mặt đường thẳng+ Dạng 3: Xét vị trí kha khá của hai tuyến phố thẳng+ Dạng 4: Vị trí kha khá của mặt đường thẳng cùng mặt phẳng+ Dạng 5: Hình chiếu của một điểm lên một đường thẳng+ Dạng 6: Hình chiếu của một điểm lên một mặt phẳng+ Dạng 7: khoảng cách từ điểm đến chọn lựa đường thẳng. Khoảng cách giữa hai tuyến phố thẳng chéo cánh nhau+ Dạng 8: Góc giữa hai đường thẳng. Góc giữa con đường thẳng cùng mặt phẳng
Bạn đang xem: Vị trí tương đối của 2 đường thẳng trong không gian

+ Dạng 1: xác định vectơ chỉ phương của đường thẳng+ Dạng 2: Lập phương trình mặt đường thẳng+ Dạng 3: Xét vị trí tương đối của hai tuyến phố thẳng+ Dạng 4: Vị trí tương đối của đường thẳng với mặt phẳng+ Dạng 5: Hình chiếu của một điểm lên một đường thẳng+ Dạng 6: Hình chiếu của một điểm lên một mặt phẳng+ Dạng 7: khoảng cách từ điểm đến đường thẳng. Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo cánh nhau+ Dạng 8: Góc giữa hai tuyến phố thẳng. Góc giữa con đường thẳng cùng mặt phẳng

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Tải về

Luyện bài xích tập trắc nghiệm môn Toán lớp 12 - coi ngay


*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

Gửi làm phản hồi Hủy

Bình luậnchuyên đề được đon đả


nội dung bài viết mới nhất


*

Gửi bài xích tập - tất cả ngay lời giải!


Xem thêm: Công Thức Tính Khoảng Cách Từ 1 Điểm Đến 1 Đường Thẳng Trong Không Gian Oxyz

*

Cập nhật thông tin tiên tiến nhất của kỳ thi giỏi nghiệp THPT non sông 2021