true nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm true giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của true.

Bạn đang xem: True là gì


Từ điển Anh Việt

true

/tru:/

* tính từ

thật, thực, đúng, xác thực

is the news true?: tin ấy có thực không?

to come true: trở thành sự thật

chân chính

a true man: một người chân chính

thành khẩn, chân thành

trung thành

to be true to one"s fatherland: trung với nước

true to one"s promise: trung thành với lời hứa, giữ đúng lời hứa

đúng, chính xác

true description: sự mô tả chính xác; sự mô tả trung thành

true voice: (âm nhạc) giọng đúng

true to specimen: đúng với mẫu hàng

đúng chỗ

is the wheel true?: bánh xe đã lắp đúng chỗ chưa?

* phó từ

thật, thực

tell me true: nói thật với tôi đi

đúng

to sing true: hát đúng

to aim true: nhắm đúng

* danh từ

(kỹ thuật) vị trí đúng

sự lắp đúng chỗ

* ngoại động từ

(kỹ thuật) (+ up) điều chỉnh cho đúng chỗ

to true up a wheel: điều chỉnh cái bánh xe cho đúng chỗ


Từ điển Anh Anh - Wordnet


*

Enbrai: Học từ vựng Tiếng Anh
9,0 MB
Học từ mới mỗi ngày, luyện nghe, ôn tập và kiểm tra.
*

*

Từ điển Anh Việt offline
39 MB
Tích hợp từ điển Anh Việt, Anh Anh và Việt Anh với tổng cộng 590.000 từ.
*

Từ liên quan
Hướng dẫn cách tra cứu
Sử dụng phím tắt
Sử dụng phím để đưa con trỏ vào ô tìm kiếm và để thoát khỏi.Nhập từ cần tìm vào ô tìm kiếm và xem các từ được gợi ý hiện ra bên dưới.Khi con trỏ đang nằm trong ô tìm kiếm,sử dụng phím mũi tên lên <↑> hoặc mũi tên xuống <↓> để di chuyển giữa các từ được gợi ý.Sau đó nhấn (một lần nữa) để xem chi tiết từ đó.
Sử dụng chuột
Nhấp chuột ô tìm kiếm hoặc biểu tượng kính lúp.Nhập từ cần tìm vào ô tìm kiếm và xem các từ được gợi ý hiện ra bên dưới.Nhấp chuột vào từ muốn xem.

Xem thêm: Công Thức Tính Thể Tích Khối Tròn Xoay Quanh Ox, Công Thức Tính Thể Tích Khối Tròn Xoay


Lưu ý
Nếu nhập từ khóa quá ngắn bạn sẽ không nhìn thấy từ bạn muốn tìm trong danh sách gợi ý,khi đó bạn hãy nhập thêm các chữ tiếp theo để hiện ra từ chính xác.
Privacy Policy|Google Play|Facebook|Top ↑|
*