true tức thị gì, định nghĩa, các sử dụng với ví dụ trong tiếng Anh. Biện pháp phát âm true giọng phiên bản ngữ. Từ bỏ đồng nghĩa, trái nghĩa của true.

Bạn đang xem: True là gì


Từ điển Anh Việt

true

/tru:/

* tính từ

thật, thực, đúng, xác thực

is the news true?: tin ấy gồm thực không?

to come true: biến sự thật

chân chính

a true man: một bạn chân chính

thành khẩn, chân thành

trung thành

to be true to lớn one"s fatherland: trung với nước

true to lớn one"s promise: trung thành với chủ với lời hứa, duy trì đúng lời hứa

đúng, thiết yếu xác

true description: sự mô tả chính xác; sự biểu lộ trung thành

true voice: (âm nhạc) giọng đúng

true lớn specimen: đúng với chủng loại hàng

đúng chỗ

is the wheel true?: bánh xe vẫn lắp đúng khu vực chưa?

* phó từ

thật, thực

tell me true: nói thật với tôi đi

đúng

to sing true: hát đúng

to aim true: nhắm đúng

* danh từ

(kỹ thuật) vị trí đúng

sự gắn thêm đúng chỗ

* ngoại hễ từ

(kỹ thuật) (+ up) điều chỉnh cho đúng chỗ

to true up a wheel: kiểm soát và điều chỉnh cái bánh xe cho đúng chỗ


Từ điển Anh Anh - Wordnet


*

Enbrai: học từ vựng tiếng Anh
9,0 MB
Học từ bắt đầu mỗi ngày, luyện nghe, ôn tập và kiểm tra.
*

*

Từ điển Anh Việt offline
39 MB
Tích thích hợp từ điển Anh Việt, Anh Anh cùng Việt Anh với tổng cộng 590.000 từ.
*

Từ liên quan
Hướng dẫn giải pháp tra cứu
Sử dụng phím tắt
Sử dụng phím để mang con trỏ vào ô search kiếm với để thoát khỏi.Nhập từ bắt buộc tìm vào ô tra cứu kiếm với xem các từ được gợi nhắc hiện ra mặt dưới.Khi con trỏ đang bên trong ô tra cứu kiếm,sử dụng phím mũi tên lên <↑> hoặc mũi thương hiệu xuống <↓> để di chuyển giữa những từ được gợi ý.Sau đó nhấn (một lần nữa) nhằm xem cụ thể từ đó.
Sử dụng chuột
Nhấp chuột ô kiếm tìm kiếm hoặc biểu tượng kính lúp.Nhập từ đề nghị tìm vào ô tìm kiếm và xem các từ được gợi ý hiện ra mặt dưới.Nhấp con chuột vào từ muốn xem.

Xem thêm: Công Thức Tính Thể Tích Khối Tròn Xoay Quanh Ox, Công Thức Tính Thể Tích Khối Tròn Xoay


Lưu ý
Nếu nhập từ bỏ khóa quá ngắn các bạn sẽ không bắt gặp từ bạn có nhu cầu tìm trong danh sách gợi ý,khi đó bạn hãy nhập thêm những chữ tiếp theo để hiển thị từ chủ yếu xác.
Privacy Policy|Google Play|Facebook|Top ↑|
*