1. Tomcat là gì?

Tomcat là 1 trong những ứng dụng máy chủ gọn nhẹ, thường dùng làm deploy những ứng dụng Java Web. Nó được trở nên tân tiến bởi Apache và trọn vẹn miễn phí tổn (free