Tìm m nhằm hàm số không tồn tại cực trị là một trong những trong những dạng toán phổ biến của chủ đề HÀM SỐ. Trong nội dung bài viết này sẽ giới thiệu và hướng dẫn những em phương pháp làm đối với các hàm số đa thức thường chạm chán là hàm nhiều thức bậc ba, hàm trùng phương bậc bốn.

…………………………………………………


*
*
*
*
*
*
*
*
*

Đối với các hàm số khác thì họ cần tìm đk để đạo hàm không tồn tại nghiệm hoặc đạo hàm tất cả nghiệm nhưng mà qua nghiệm đó đạo hàm ko đổi dấu (nghiệm bội chẵn).

Đề thi Online bao gồm giải: <7-8> kiếm tìm m để hàm số trùng phương tất cả cực trị vừa lòng điều kiện cho trước