Nếu (mathop lim limits_x o - infty y = a) hoặc(mathop lim limits_x o + infty y = a Rightarrow y = a) được hotline là TCN của đồ gia dụng thị hàm số.

Bạn đang xem: Tìm m để đồ thị hàm số có 3 đường tiệm cận

Nếu (mathop lim limits_x o x_0 mkern 1mu y = infty Rightarrow x = x_0) được gọi là TCĐ của thiết bị thị hàm số.


Đáp án A: Đồ thị hàm số chỉ bao gồm (1) mặt đường tiệm cận (y = 0).

Đáp án B: Đồ thị hàm số (y = dfracx + 1x^2 - 9) có một TCN là (y = 0) cùng 2 TCĐ là (x = pm 3) nên có (3) tiệm cận.

Đáp án C: Đồ thị hàm số có (2) tiệm cận là (y = 1,x = 1).

Đáp án D: 

(mathop lim limits_x o - infty dfracx + 1sqrt x^2 + 4x + 8 \=mathop lim limits_x o - infty dfracx + 1 \=mathop lim limits_x o - infty dfracx + 1-xsqrt 1 + dfrac4x + dfrac8x^2 =-1) và (mathop lim limits_x o +infty dfracx + 1sqrt x^2 + 4x + 8 = 1)

Đồ thị hàm số chỉ có (2) tiệm cận là (y = pm 1).


Đáp án nên chọn là: b


...

Bài tập gồm liên quan


Đường tiệm cận của thiết bị thị hàm số và rèn luyện Luyện Ngay
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Nếu $mathop lim limits_x o x_0^ + y = + infty $ thì mặt đường thẳng $x = x_0$ là:


Tiệm cận ngang của vật dụng thị hàm số (y = dfracx - 1 - 3x + 2) là?


Đường trực tiếp $y = y_0$ là tiệm cận ngang của trang bị thị hàm số $y = fleft( x ight)$ nếu:


Cho hàm số (y = dfracx - 2x + 2) bao gồm đồ thị ((C)). Search tọa độ giao điểm (I) của hai đường tiệm cận của thứ thị ((C))


Đồ thị hàm số (y = dfracax + b2x + c) có tiệm cận ngang (y = 2) cùng tiệm cận đứng (x = 1) thì (a + c) bằng


Cho hàm số (y = dfrac2018x - 2) bao gồm đồ thị (left( H ight).) Số đường tiệm cận của (left( H ight)) là:


Cho hàm số $y = fleft( x ight)$ có bảng thay đổi thiên như sau. Khẳng định nào dưới đó là đúng?


*

Đồ thị hàm số nào sau đây có 3 đường tiệm cận?


Số tiệm cận ngang của vật thị hàm số (y = 2x - 1 + sqrt 4x^2 - 4 ) là


Tất cả phương trình tiệm cận ngang của thứ thị hàm số $y = dfracsqrt x^2 + x + 1 2x + 3$ là:


Đồ thị hàm số $y = dfracxsqrt x^2 - 1 $ tất cả bao nhiêu con đường tiệm cận ngang:


Phương trình đường tiệm cận đứng của đồ gia dụng thị hàm số $y = dfracx^2 - 3x - 4x^2 - 16$ là:


Đồ thị hàm số $y = dfracx - 3x^2 + x - 2$ tất cả bao nhiêu con đường tiệm cận đứng?


Số đường tiệm cận của thứ thị hàm số $y = dfracx - 12 - x$ là:


Cho hàm số $y = dfrac3x1 + 2x$. Khẳng định nào sau đó là khẳng định đúng?


Giao điểm của hai tuyến đường tiệm cận của thứ thị hàm số nào sau đây nằm trên đường thẳng $d:y = x$?


Phương trình đường tiệm cận xiên của đồ gia dụng thị hàm số $y = dfracx^2 - 3x - 1x + 1$ là:


Đồ thị hàm số (y = sqrt 4x^2 + 4x + 3 - sqrt 4x^2 + 1 ) có bao nhiêu mặt đường tiệm cận ngang?


Cho hàm số $y = dfrac2mx + mx - 1left( C ight).$. Với mức giá trị làm sao của $m left(m e0 ight)$ thì mặt đường tiệm cận đứng, con đường tiệm cận ngang của thứ thị hàm số với hai trục tọa độ chế tạo thành một hình chữ nhật có diện tích bằng $8$?


Cho hàm số $y = dfracx - 2x^2 - 2x + mleft( C ight).$ toàn bộ các quý hiếm của m để (C) bao gồm 3 con đường tiệm cận là:


Cho hàm số $y = dfrac2x^2 - 3x + mx - m$ . Để đồ dùng thị hàm số không tồn tại tiệm cận đứng thì những giá trị của tham số $m$ là:


Cho hàm số (y = fleft( x ight)) vừa lòng (mathop lim limits_x o - infty fleft( x ight) = - 1) với (mathop lim limits_x o + infty fleft( x ight) = m.) gồm bao nhiêu giá trị thực của thông số (m) để đồ thị hàm số (y = dfrac1fleft( x ight) + 2) gồm duy nhất một tiệm cận ngang.


Cho hàm số (fleft( x ight) = dfracax + 1bx + c,,,left( a,b,c in mathbbR ight)) tất cả bảng phát triển thành thiên như sau:

*

Trong những số (a,,,b) với (c) bao gồm bao nhiêu số dương ?


Số con đường tiệm cận của đồ vật thị hàm số (y = dfracx - 2sqrt x^2 - 4 ) là:


Cho hàm số (y = fleft( x ight)) có bảng biến đổi thiên như sau:

*

Tổng số con đường tiệm cận đứng với tiệm cận ngang của thiết bị thị hàm số (y = dfrac1fleft( x ight) - 1) là


Cho hàm số (f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d) bao gồm đồ thị như hình mẫu vẽ bên.

Xem thêm: Điều Kiện Xác Định Của Hàm Số Mũ, Lũy Thừa, Logarit Cực Đơn Giản

*

Hỏi đồ vật thị hàm số (g(x) = dfrac(x^2 - 3x + 2)sqrt x - 1 xleft< f^2(x) - f(x) ight>) có bao nhiêu tiệm cận đứng?


Cho hàm số $y = dfracax^2 + 3ax + 2a + 1x + 2$. Chọn tóm lại đúng:


Biết vật dụng thị hàm số (y = 2x + sqrt ax^2 + bx + 4 ) có tiệm cận ngang (y = - 1). Quý giá (2a - b^3) bằng


*

Cơ quan chủ quản: doanh nghiệp Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa đơn vị Intracom - è cổ Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung cấp dịch vụ social trực tuyến số 240/GP – BTTTT do Bộ thông tin và Truyền thông.