1. Hình lăng trụ

Định nghĩa: Hình lăng trụ là một trong đa diện gồm tất cả hai lòng là hai nhiều giác đều nhau và ở trên hai mặt phẳng tuy vậy song, các mặt bên là hình bình hành, các ở kề bên song tuy vậy hoặc bằng nhau

Tính chất: Hình vỏ hộp là hình lăng trụ tất cả đáy là hình bình hành

Thể tích: thể tích hình lăng trụ bằng diện tích s của dưới mặt đáy và khoảng cách giữa hai dưới đáy hoặc là chiều cao.

Bạn đang xem: Tỉ lệ thể tích khối chóp

V = B.h

Trong đó:

B: diện tích dưới đáy của hình lăng trụ

H: chiều cao của của hình lăng trụ

V: thể tích hình lăng trụ

*

* Hình lăng trụ đứng

- Định nghĩa: Hình lăng trụ đứng là hình lăng trụ có sát bên vuông góc với mặt đáy.

- Tính chất:

+ Hình lăng trụ đứng gồm tất cả lân cận vuông góc với nhì đáy

+ Hình lăng trụ đứng có toàn bộ mặt mặt là những hình chữ nhật.

2. Bí quyết tính cấp tốc tỉ số thể tích khối lăng trụ

Công thức 1: Khối lăng trụ tam giác

Cho khối lăng trụ tam giác ABC.A’B’C’. Bên trên các lân cận AA’, BB’, CC’ đem lần lượt các điểm M, N, p Khi đó ta có tỉ số sau:

*

Công thức 2: Khối lăng trụ lòng là hình bình hành (khối hộp)

Cho khối vỏ hộp ABCD.A’B’C’D’. Bên trên các ở kề bên AA’, BB’, CC’, DD’ mang lần lượt những điểm M, N, P, Q làm thế nào cho M, N. P, Q đồng phẳng. Khi ấy ta tất cả tỉ số sau:

*

3. Một số trong những dạng lăng trụ đứng sệt biệt

a. Hình vỏ hộp đứng

- Định nghĩa: Hình hộp đứng là hình vỏ hộp có ở bên cạnh vuông góc với mặt đáy.

- Tính chất: Hình hộp đứng gồm 2 đáy là hình bình hành, 4 mặt xung quanh là 4 hình chữ nhật.

b. Hình vỏ hộp chữ nhật

- Định nghĩa: Hình vỏ hộp chữ nhật là hình hộp đứng gồm đáy là hình chữ nhật.

*

- Tính chất: Hình vỏ hộp chữ nhật có 6 mặt là 6 hình chữ nhật.

+ Hình chữ nhật bao gồm 12 cạnh, 8 đỉnh và 6 mặt.

+ những đường chéo cánh có nhì đầu mút là 2 đỉnh đối nhau của hình hộp chữ nhật đồng quy trên một điểm

+ diện tích của hai mặt đối diện trong hình hộp chữ nhật bởi nhau

+ Chu vi của nhị mặt đối lập trong hình vỏ hộp chữ nhật bởi nhau

Thể tích khối vỏ hộp chữ nhật: V =a.b.h

c. Hình lập phương

- Định nghĩa: Hình lập phương là hình vỏ hộp chữ nhật 2 đáy cùng 4 mặt mặt đều là hình vuông.

*

- Tính chất: Hình lập phương có 6 mặt đều là hình vuông.

+ Khối lập phương là hình nhiều diện đều loại 4; 3. Những mặt là hình vuông, mỗi đỉnh là đỉnh bình thường của 3 mặt.

+ Khối lập phương có 6 mặt, 8 đỉnh, 12 cạnh.

Thể tích khối lập phương: V = a3

3. Hình lăng trụ đều

- Định nghĩa: Hình lăng trụ gần như là hình lăng trụ đứng bao gồm đáy là đa giác đều.

- Tính chất:

+ Hai lòng là hai đa giác đều đều bằng nhau do đó những cạnh đáy bởi nhau.

+ bên cạnh vuông góc với mặt đáy.

+ những mặt bên là các hình chữ nhật.

Xem thêm: Lý Thuyết, Các Dạng Bài Tập Toán Lớp 6 Cơ Bản, Các Dạng Bài Tập Toán Lớp 6 Thường Gặp

- Ví dụ: Các lăng trụ phần lớn thường gặp mặt như là lăng trụ tam giác đều, lăng trụ tứ giác đều, lăng trụ ngũ giác đều, hình lăng trụ lục giác đều, …

*

4. Lăng trụ tam giác đều, lăng trụ tứ giác đều, lăng trụ ngũ giác đều, lăng trụ lục giác đều

Định nghĩa:

- Hình lăng trụ tam giác phần lớn là hình lăng trụ bao gồm hai đáy là 2 hình tam giác đều.