Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người yêu Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Sensation là gì

*
*
*

sensation
*

sensation /sen"seiʃn/ danh từ cảm giácto have a sensation of giddiness: cảm xúc chóng mặt sự xúc hễ mạnh; sự làm quần chúng xúc đụng mạnh, tin đơ gânto make (create, cause) sensation: khiến một sự náo động, làm mọi tín đồ xúc động bạo phổi mẽa three-days" sensation: một sự việc làm náo động tía ngày liền
Lĩnh vực: y họccảm giácdelayed sensation: cảm giác chậm trễdermal sensation: xúc cảm dageneral sensation: cảm giác thânguostic sensation: cảm hứng nhận thứcinternal sensation: nội cảm giácradiatiry sensation: cảm hứng tỏareferred sensation: cảm giác lạc vịsensation of weight: cảm giác có trọng lựcsensation of weight: xúc cảm có trọng lượngsensation steps: bước cảm giácvalues of sensation: cực hiếm cảm giácLĩnh vực: xây dựngvụ náo độngauditory sensation areaphạm vi nghe đượcauditory sensation areavùng nhạy cảm thính giácnormal auditory sensation areavùng thính giác bình thườngobjective sensationcảm giácsubjective sensationcảm giác
*

*

*

Tra câu | Đọc báo giờ Anh

sensation

Từ điển Collocation

sensation noun

1 physical feeling

ADJ. delicious, exquisite, pleasant, pleasurable, wonderful | unpleasant | curious, odd, strange | burning, choking, prickling, tingling | bodily, physical

VERB + SENSATION experience, feel, have He felt a tingling sensation down his side. | produce | enjoy Most people enjoy the sensation of eating.

PREP. ~ of the sensation of sand between your toes

2 ability to lớn feel

ADJ. pure He gave way to lớn pure sensation.

VERB + SENSATION have She had no sensation in her hands. | đại bại

SENSATION + VERB come back

3 feeling/impression

ADJ. curious, eerie, odd, strange

VERB + SENSATION have I had the eerie sensation that I was not alone.

PREP. ~ of the sensation of being watched

4 great excitement/surprise/interest

ADJ. great | overnight

VERB + SENSATION cause, create The film caused a sensation among film critics.

Từ điển WordNet


n.

a general feeling of excitement và heightened interest

anticipation produced in me a sensation somewhere between hope và fear

a state of widespread public excitement và interest

the news caused a sensation
Xem thêm: Npv Là Gì ? Cách Tính Và Ý Nghĩa Của Chỉ Số Npv Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích

English Synonym và Antonym Dictionary

sensationssyn.: ace adept aesthesis champion esthesis genius hotshot maven mavin sense sense datum sense experience sense impression sensory faculty sentience sentiency star superstar virtuoso whiz whizz wiz wizard

Anh-Việt | Nga-Việt | Lào-Việt | Trung-Việt | học từ | Tra câu