Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người thương Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Đang xem: Removal là gì

*
*
*

remove
*

remove /ri”mu:v/ danh từ món ăn tiếp theo sau (sau một món khác) sự lên lớpexamination for the remove: kỳ thi lên lớpnot lớn get one”s remove: không được lên lớp lớp chuyến qua (trong một vài trường sinh sống Anh) khoảng tầm cách, sự khác biệtto be many removes from the carefree days of one”s youth: khác hoàn toàn rất xa rất nhiều ngày vô bốn lự của tuổi thanh xuân ngoại rượu cồn từ dời đi, di chuyển, dọn, đựng dọnto remove a machine: chuyển một cái máy (ra vị trí khác)to remove mountains: (nghĩa bóng) dời non tủ biển, làm cho những câu hỏi phi thường quăng quật ra, tháo dỡ rato remove one”s hat: quăng quật mũ rato remove a tyre: dỡ lốp xe cách chức, đuổito remove an afficial: cách chức một viên chức đem ra, đưa ra, rút ra…to remove a boy from school: xin rút một học sinh ra ngoài trường tẩy trừ (tham nhũng…), tẩy, xoá bỏ, loại bỏto remove grease stains: tẩy vệt mỡto remove someone”s name from a list: xoá bỏ tên ai trong danh sách giết, thủ tiêu, khử đi làm cho hết (đau đớn), xua đuổi sạch (sự sợ hãi, côn trùng nghi ngờ…) tách (niêm phong) (y học) cắt bỏ (y học) toá (băng) nội động từ dời đi xa, đi ra, né ra xathey shall never remove from here: họ cố định không lúc nào rời khỏi chốn này đâu dọn nhà, đổi địa điểm ởto remove khổng lồ a new house: dọn công ty đến 1 căn nhà mớibỏremove all: gỡ vứt hếtremove split: gỡ vứt táchto remove: xóa bỏto remove: gỡ bỏdẹpremove page: dẹp trangremove page break: dẹp ngắt trangremove print area: dẹp khu vực inremove print title: dẹp tựa đề indi chuyểngỡ bỏremove all: gỡ vứt hếtremove split: gỡ bỏ táchkhửlấy điloại bỏphá hủytháoremove the jack: tháo kích rato remove the jack: tháo dỡ kích ratháo dỡxóa bỏLĩnh vực: hóa học & vật liệutháo điburr removedụng cầm bạt baviacách thứcđuổisa thảithải hồi o tháo dỡ đi, loại bỏ

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): move, movement, removal, remover, mover, move, remove, movable, unmoved, moving, movingly

*
*

*

remove

Từ điển Collocation

remove verb

ADV. altogether, completely, entirely | effectively By producing an heir, the Queen effectively removed her cousin”s hopes of succeeding to lớn the throne. | permanently, temporarily | quickly | easily The old cladding can be easily removed using a claw hammer. | painlessly | carefully | forcibly people who have been forcibly removed from their homes | surgically Unsightly moles can be removed surgically. | physically

ADV. try lớn | be possible to lớn | be difficult khổng lồ These stains can be difficult to remove.

PREP. for Fittings should be completely removed for cleaning. | from She removed the dirty dishes from the table. | with Bee stings should be removed with tweezers.


Bạn đang xem: Removal là gì


Xem thêm: Ái Tình Ái Là Gì ? Định Nghĩa Của Từ Ái Tình Trong Từ Điển Lạc Việt

PHRASES remove sth at a stroke The proposed law would remove at a stroke the long-cherished right to trial by jury.

Từ điển WordNet

n.

degree of figurative distance or separation; “just one remove from madness” or “it imitates at many removes a Shakespearean tragedy”;

v.

remove from a position or an office

Ultimate

English Synonym và Antonym Dictionary

removes|removed|removingsyn.: deduct discard dispose of doff eject eliminate expel extract oust subtract take away withdrawant.: replace