... (P) mặt phẳng qua điểm M,N B a) Tìm giao tuyến (P) ∩ (SAB) (P) ∩ (SBC) b )Tìm giao điểm I con đường thẳng đối với mặt phẳng (P) giao điểm K đường thẳng SD cùng với mặt phẳng (P) c)Xác định giao tuyến mặt phẳng ... Với mặt phẳng α phần bình thường hình chóp với mặt phẳng α Phương pháp: nhằm dựng thiết diện hình chóp với mặt phẳng α t ta làm cho sau bước 1:Dựng giao tuyến α cùng với mặt hình chóp bước 2: số lượng giới hạn đoạn giao tuyến ... A)Xác định giao tuyến (SAD) ∩ (SBC) b )Tìm giao điểm SD với mặt phẳng (AIJ) c)Dựng tiết diện hình chóp với mặt phẳng (AIJ) 10.Cho tứ diện ABCD .Trong tam giác ABC BCD mang điểm I,J .Tìm giao điểm...


Bạn đang xem: Phương trình giao tuyến của 2 mặt phẳng oxyz

*

*

*

... ( 2) IV GÓC GI A nhị M T PH NG Góc gi a m t ph ng (α 1): A1 x + B1 y + C1 z + D1 = ( 2) : A2 x + B y + C z + D = ϕ (0 ≤ ϕ ≤ 90°) th a mãn: cos ϕ = n1 n2 n1 n2 = A1 A2 + B1 B2 + C1C2 2 A 12 + B 12 ... T ; − + 2t ) ; AB ( 2; − 2; 2) ;  AM ; AB  = ( 6t −16; − 2t + 4; 4t − 12)   2 S AMB =  AM ; AB  = ( 6t − 16 ) + ( −2t + ) + ( 4t − 12 ) = 56t − 304t + 416   2 304 = 19 , ó M − 12 ; ; 38 ... (MA + MB) Tìm M∈ ( ∆ ) : x + = = −1 A(1 ;2; −1) y 2 z 2  bài xích Cho  Tìm M∈ ( ∆) : x + = cho (MA + MB) = 2 B ( 7; 2; 3)  bài Cho A (2; 3; 0) B ( 0; − 2; ) x + y + z − = mang lại (MA + MB) Tìm M∈...
*

*Xem thêm: Tìm Giá Trị Lớn Nhất Giá Trị Nhỏ Nhất Của Hàm Số, Giá Trị Lớn Nhất Và Nhỏ Nhất Của Hàm Số

... Định lý Nếu tía mặt phẳng sáng tỏ đôi giảm theo ba giao tuyến phân biệt tía giao tuyến đồng quy đôi tuy nhiên song cùng với Hệ giả dụ hai mặt phẳng rõ ràng chứa hai tuyến đường thẳng tuy vậy song giao tuyến bọn chúng (nếu ... C B * S thuộc giao tuyến nhị mặt phẳng (SAB) (SDC)  Giao tuyến mp(SAB) mp(SDC) con đường thẳng qua S song song với AB CD lấy ví dụ 2: cho tứ diện ABCD call I J trung điểm BC BD (P) mặt phẳng qua IJ giảm ... đường thẳng trùng với hai tuyến phố thẳng Hình 32 Hình 33 Hình 34 a Hình 34 b lấy ví dụ 1: mang đến hình chóp S.ABCD có đáy hình bình hành ABCD xác minh giao tuyến mặt phẳng (SAB) (SDC) ∈ S * AB // DC (do ABCD...