Dưới đây là những mẫu mã câu tất cả chứa tự "nightingale", trong cỗ từ điển từ điển Anh - amiralmomenin.netệt. Bạn có thể tham khảo phần đông mẫu câu này để đặt câu trong trường hợp cần đặt câu với tự nightingale, hoặc tham khảo ngữ cảnh thực hiện từ nightingale trong cỗ từ điển trường đoản cú điển Anh - amiralmomenin.netệt

1. Nightingale!

Chim họa mi!

2. In 1915, Joseph Lamb wrote a rag called "Ragtime Nightingale" that was intended khổng lồ imitate the nightingale calls.

Bạn đang xem: Nightingale là gì

Năm 1915, Joseph Lamb amiralmomenin.netết một bạn dạng nhạc mang tên "Ragtime Nightingale" nhằm mục đích mô phỏng tiếng hót của chim dạ oanh.

3. "You have already rewarded me,"said the nightingale.

" Ngài đã trả đến tôi rồi. " Chim tô ca nói.

4. Your Nightingale trip khổng lồ Greece led me straight khổng lồ him.

chuyến du ngoạn tới Hy Lạp của em sẽ dẫn anh tới thẳng nơi anh ta.

5. He"ll put his nightingale in no other cage but hers!

Hắn vẫn nhốt bé chim đánh ca của hắn vô lồng của phụ nữ ta, chưa hẳn lồng của người nào khác.

6. Andersen"s "The Nightingale" is generally considered a tribute to her.

Truyện "Chim họa mi" của Andersen hay được xem là một tặng ngay phẩm nhưng mà ông giành cho cô.

7. "The Nightingale" made Jenny Lind known as The Swedish Nightingale well before she became an international superstar và wealthy philanthropist in Europe và the United States.

Truyện "Chim họa mi" để cho Jenny Lind được điện thoại tư vấn là Chim họa mày Thụy Điển trước khi cô trở thành một siêu sao ngoại quốc và nhà từ thiện phong lưu ở châu Âu với Hoa Kỳ.

8. "The Nightingale" (Danish: "Nattergalen") is a literary fairy tale written by Danish tác giả Hans Christian Andersen about an emperor who prefers the tinkling of a bejeweled mechanical bird to the tuy vậy of a real nightingale.

"Chim họa mi" (tiếng Đan Mạch: "Nattergalen") là một trong những truyện thần kỳ của phòng văn người Đan Mạch Hans Christian Andersen về một nhà vua thích tiếng leng reng của một nhỏ chim giả có trang bị cỗ máy phát ra giờ đồng hồ kêu hơn là tiếng hót của nhỏ chim họa ngươi thật.

9. "A Nightingale sang trọng in Berkeley Square" (1939) was one of the most popular songs in Britain during World War II.

"A Nightingale sang trọng in Berkeley Square" (1939) là một trong những bài hát nổi tiếng nhất trên Anh trong nạm chiến sản phẩm hai.

10. Johanna Maria "Jenny" Lind (6 October 1820 – 2 November 1887) was a Swedish opera singer, often known as the "Swedish Nightingale".

Johanna Maria Lind (6 mon 10 năm 1820 – 2 tháng 11 năm 1887), theo thông tin được biết đến nhiều hơn thế nữa với thương hiệu Jenny Lind, là một trong ca sĩ opera fan Thụy Điển, thường xuyên được biết đến với tên gọi "Dạ oanh Thụy Điển".

11. The Emperor of china learns that one of the most beautiful things in his empire is the tuy vậy of the nightingale.

Hoàng đế china biết rằng một trong những điều đẹp nhất trong vương quốc của chính mình là tiếng hót của chim họa mi.

12. He jokingly said that translating Hebrew into French was lượt thích “teaching the sweet nightingale to sing the tuy nhiên of the hoarse crow”!

Ông nói nghịch rằng bài toán dịch từ tiếng bởi Thái cổ lịch sự tiếng Pháp y như “dạy chim sơn ca hót tiếng quạ”!

13. Nightingale still believed that the death rates were due khổng lồ poor nutrition, lack of supplies, stale air and overworking of the soldiers.

Nightingale tuy núm vẫn tin rằng người bị bệnh tử vong là vì ăn uống thiếu bồi bổ và binh lính thao tác quá sức.

14. Samuel Taylor Coleridge"s "The Nightingale: A Conversation Poem", printed in 1798, disputes the traditional idea that nightingales are connected to lớn the idea of melancholy.

nhà cửa "The Nightingale: A Conversation Poem" của Samuel Taylor Coleridge (in năm 1798) bàn cãi về bốn tưởng truyền thống lâu đời về chân thành và ý nghĩa của dạ oanh là nỗi sầu muộn.

15. Strangely enough, the nightingale story became a reality for Jenny Lind in 1848–1849, when she fell in love with the Polish composer Fryderyk Chopin (1810–1849).

thật kỳ lạ, truyện "chim họa mi" đã trở thành một hiện thực đến Jenny Lind trong các năm 1848-1849, khi cô yêu nhà soạn nhạc bố Lan Frédéric Chopin (1810-1849).

16. Andersen, whose own father died of tuberculosis, may have been inspired by "Ode lớn a Nightingale" (1819), a poem John Keats wrote in anguish over his brother Tom"s death of tuberculosis.

có một thuyết khác nhận định rằng Andersen - người có thân phụ ruột bị bị tiêu diệt vì bệnh lao - rất có thể đã lấy cảm hứng từ bài bác "Ode to lớn Nightingale" (1819),một bài xích thơ cơ mà John Keats đã amiralmomenin.netết trong nỗi buồn bã về tử vong vì bệnh lao của người anh (em) trai mình là Tom.

17. Florence Nightingale, the famous British nurse, recounts in her letters from Egypt written in 1849–50, that many an Egyptian family thought it be enough khổng lồ "protect" their children from the inhumanities of the military seramiralmomenin.netce by blinding them in one eye or rendering them unfit by cutting off their limb.

Xem thêm: Cách Tính Thể Tích Hình Chóp, Chu Vi Hình Chóp, Cách Để Tính Thể Tích Hình Chóp

Theo giống như những lá thư của Florence Nightingale, cô y tá bạn Anh nổi tiếng, gởi từ Ai Cập vào thời gian 1849-50, nhiều nhà sợ con đi quân nhân đến nổi khiến cho mù đi một đôi mắt hoặc làm gảy tay lọi chân.