I. NGUYÊN TỐ HÓA HỌC LÀ GÌ?

1. Định nghĩa

Nguyên tố chất hóa học là tập hợp các nguyên tử cùng loại, tất cả cùng số proton trong hạt nhân.Các nguyên tử thuộc và một nguyên tố hóa học đều phải có tính hóa chất như nhau.

Như vậy, số p.


Bạn đang xem: Nguyên tố là gì


Xem thêm: Tìm Số Phức Z Thỏa Mãn Điều Kiện Cho Trước, Https://Vungoi

Là số đặc thù của một yếu tắc hóa học. Các nguyên tử và một nguyên tố hóa học đều phải sở hữu tính hóa chất như nhau.

-->