Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người tình Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Illegal là gì

*
*
*

illegal
*

illegal /i"li:gəl/ tính từ không hợp pháp, trái luậtan illegal marriage: một ăn hỏi không hợp pháp
bất đúng theo phápsaiillegal code: mã saiillegal instruction: lệnh saiillegal operation: làm việc saiLĩnh vực: toán & tinkhông đúng theo lệillegal character: cam kết tự chưa hợp lệillegal character: kí tự chưa phù hợp lệillegal copy: bạn dạng sao không hợp lệillegal instruction: lệnh chưa hợp lệillegal operation: phép toán không phù hợp lệillegal operation: thao tác không đúng theo lệkhông hợp phápillegal instruction: lệnh chưa hợp phápLĩnh vực: xây dựngphi phápillegal characterkí từ bỏ cấmillegal characterký trường đoản cú bất thích hợp lệillegal characterký trường đoản cú cấmillegal dump sitebãi đổ rácillegal dump sitenơi đổ rác rưởi (không đúng theo pháp)bất hòa hợp phápillegal consideration: tiền trả bất thích hợp phápillegal contract: hợp đồng bất vừa lòng phápillegal dividend: cổ tức bất hòa hợp phápillegal partnership: hội buôn bất vừa lòng phápphi phápconfiscate its illegal gains: tịch thu của thu nhập cá nhân phi phápillegal act: hành vi phi phápillegal partner: người công ty đối tác phi phápillegal payment: câu hỏi chi trả phi phápillegal conditionđiều kiện vi phápillegal contracthợp đồng chưa hợp phápillegal contractshợp đồng vi phápillegal profitbạo lợiillegal profitlợi nhuận không chính đángsource of illegal moneynguồn chi phí bất chính

Từ điển siêng ngành Pháp luật

Illegal: bất hợp pháp Trái với pháp luật hoặc bị nghiêm cấm

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): legality, illegality, legalization, legalize, legal, illegal, legally, illegally


*

*

*

illegal

Từ điển Collocation

illegal adj.

VERBS be | become | remain | declare sth, deem sth, judge, make sth, pronounce sth, rule sth Their action was judged illegal by the International Court. The sale of these knives should be made illegal.

ADV. highly | absolutely, quite, strictly, totally | allegedly | technically Prize-fighting remained popular, though technically illegal, until the 1880s.

Từ điển WordNet
Xem thêm: Tìm Nguyên Hàm Bằng Phương Pháp Đổi Biến Số Trong Nguyên Hàm

Microsoft Computer Dictionary

adj. Not allowed, or leading to invalid results. For example, an illegal character in a word processing program would be one that the program cannot recognize; an illegal operation might be impossible for a program or system because of built-in constraints. Compare invalid.

English Synonym và Antonym Dictionary

syn.: criminal illegitimate unlawfulant.: legal