Other older volcanic centres exposed in the walls of the caldera are the Cerro Aguas Calientes stratovolcano in the eastern wall và the Cerro Gigantes in the western wall.

Bạn đang xem: Gigantic là gì


Các trung chổ chính giữa núi lửa không giống được lòi ra trong các lớp vỏ của mồm núi lửa là Cerro Aguas Calientes nghỉ ngơi phía đông lớp vỏ cùng Cerro Gigantes ngơi nghỉ phía tây lớp vỏ.
There are several varieties commonly available, including "White amiralmomenin.netenna", "Purple amiralmomenin.netenna", "Grand Duke", "Gigante" (also known as "Superschmelz"), "Purple Danube", and "White Danube".
Có một vài thứ khá phổ biến, bao hàm White amiralmomenin.netenna (amiralmomenin.netên trắng), Purple amiralmomenin.netenna (amiralmomenin.netên tía), Grand Duke (đại công tước), Gigante ("Superschmeltz"- Khổng lồ), Purple Danube (Danub tía), cùng White Danube (Danub trắng).
Now, I had this brain scan done several years ago, & I used to joke around about haamiralmomenin.netng a gigantic mạng internet trunk line going deep into my amiralmomenin.netsual cortex.
Tôi đã quét khối óc này vài ba năm trước, và tôi thường nghịch rằng mình có một mặt đường truyền internet vĩ đại chạy sâu vào vào vỏ não hình ảnh của mình.
As I said, Commander Farragut had carefully equipped his ship with all the gear needed to fish for a gigantic cetacean.
Thuyền trưởng Pha-ra-gút đã trang bị mang lại tàu của chính mình tất cả mọi thứ quan trọng để đánh nhỏ cá voi khổng lồ.
Hitler"s plans for rebuilding Berlin included a gigantic dome based on the Pantheon in Rome and a triumphal arch more than double the height of the Arc de Triomphe in Paris.
Trong kế hoạch tái sản xuất Berlin của Hitler có bao gồm 1 tòa mái vòm khổng lồ dựa trên mái vòm nghỉ ngơi Đền Pantheon tại Rome và một khải hoàn môn cao hơn gấp đôi Arc de Triomphe ở Paris.
So powerful will these final judgment messages be that they are likened khổng lồ “a great hail with every stone about the weight of a talent,” that is, of gigantic size.
Các sự loan báo sau cùng về án-quyết sẽ trẻ trung và tràn đầy năng lượng đến độ được tả giống như “những cục mưa đá lớn, nặng bằng một ta-lâng”, vậy là lớn lắm.
bằng sự phối kết hợp những mặt đường kẻ to và con đường kẻ nhỏ, bạn nhìn thấy đều hình vẽ khổng lồ cùng bề mặt đất.
There is a race of long-dormant, gigantic robots called Arks, which have suddenly awakened khổng lồ find their galaxy being ruled by the eamiralmomenin.netl Chaos.
Các robot lớn được gọi là Arks đã trở nên đánh thức với đi tìm thiên hà của họ bị thống trị bởi các Chaos trơn tối.
Another story, according to Aulus Gellius, is that when Antiochus III showed off the gigantic & elaborately equipped army he had created khổng lồ invade Greece to lớn Hannibal, he asked him if they would be enough for the Roman Republic, to which Hannibal replied, "I think all this will be enough, yes, quite enough, for the Romans, even though they are most avaricious."
Nhưng fan này vẫn vượt xa vớ cả đàn họ".Một câu chuyện khác theo Aulus Gellius khắc ghi là khi Antiochos III phô trương cùng với Hannibal về đạo quân khổng lồ với được vật dụng một bí quyết kĩ lưỡng mà lại ông ta đã phát hành nên nhằm mục đích xâm lược Hy Lạp, ông ta hỏi ông rằng liệu là họ tất cả đủ nhằm đối phó với cộng hòa La Mã, Hannibal sẽ trả lời, "Tôi nghĩ về rằng toàn bộ điều này đã là đủ, vâng, hơi đủ, cho người La Mã, mặc dù họ là số đông kẻ tham lam nhất".
According to the latest M- theory, in less than an instant... In the first trillionth of a trillionth of a second... Membranes in a pre- universe cosmos, lượt thích gigantic cosmic cymbals... Smashed together and produced the Big Bang.
Theo kim chỉ nan mới nhất- M, trong vòng gần đầy một thời... Trong nghìn tỷ trước tiên của một trong những phần nghìn tỷ giây... Màng vào một vũ trụ trước lúc vũ trụ, như Cymbals khổng lồ của vũ trụ... đập vỡ vạc với nhau và tạo thành vụ nổ Big Bang.
A colleague of mine got access to investment records from Vanguard, the gigantic mutual fund company, of about a million employees and about 2,000 different workplaces.

Xem thêm: Meaning Of Capital Contribution Là Gì, Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích


Một đồng nghiệp của mình được truy cập vào các hồ sơ đầu tư chi tiêu từ Vanguard, một doanh nghiệp quỹ tài bao gồm khổng lồ có tầm khoảng một triệu nhân amiralmomenin.netên và 2000 đưa ra nhánh.
Danh sách truy tìm vấn phổ biến nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M