And then even Maira Kalman did this amazing cryptic installation of objects and words that kind of go all around and will fascinate students for as long as it"s up there.

Bạn đang xem: Fascinating là gì


Maira Kalman thậm chí đã thu xếp đồ đồ vật và chữ cái thành một tranh ảnh kỳ bí bao phủ thư viện, điều này làm các học sinh thích thú khi chúng được treo bên trên đó.
Described as being fascinated with, if somewhat wary of, the dark templar, Tassadar is the commander of the fleet that made first liên hệ with the Terrans by destroying their colony of Chau Sara to contain Zerg infestation.
Được miêu tả là một nhân vật thích thú một biện pháp có bình yên với những Dark Templar , Tassadar là chỉ đạo của một hạm chiến lần đầu xúc tiếp với phía Terran trong nhiệm vụ thực hiện thiêu hủy khử trùng toàn bộ bề mặt hành tinh Chau Sara nhằm mục đích mục đích ngăn chặn sự lây nhiễm khuẩn Zerg.
But as grandpa dug through that forest floor, I became fascinated with the roots, and under that, what I learned later was the white mycelium and under that the red & yellow mineral horizons.
Nhưng lúc mà ông nội đào sâu vào tầng lòng rừng, ngay chớp nhoáng tôi bị hoặc bởi những chiếc rễ, cùng ở dưới đó, sau này tôi khám phá ra rằng bọn chúng là các khuẩn ti thể white color và ở bên dưới nữa là đa số tầng tài nguyên đỏ với vàng.
First, though, you need to understand just what is happening during this fascinating yet sometimes turbulent stage of growth.
IT MUST have been a remarkable thing to lớn sit there on the Mount of Olives —overlooking the temple in Jerusalem— when Jesus uttered one of his most fascinating prophecies.
Hẳn họ cùng hào hứng trường hợp ngồi bên trên núi Ô-liu, chú ý xuống đền rồng thờ Giê-ru-sa-lem và nghe Chúa Giê-su nói trong số những lời tiên tri đáng để ý nhất.
Many people are fascinated with the cosmos & are asking the ancient questions that are raised by our existence in it: How did the universe and life come about and why?
Nhiều bạn đã kinh ngạc trước sự hợp lý của vũ trụ và nêu lên câu hỏi ngàn xưa liên quan đến sự tồn tại của bọn chúng ta: Vũ trụ và sự sống đã ban đầu thế nào và tại sao?
And God had phối before Adam interesting work, fascinating work, that would bring him great satisfaction và pleasure.
Và Đức Chúa Trời đã đặt trước mặt A-đam quá trình hào hứng, hấp dẫn, sẽ khiến cho ông thỏa lòng và vui thú thật nhiều.
Now I"m head of a biomaterials lab, and I"m really fascinated by the way that humans have used materials in really creative ways in the body toàn thân over time.
HIện nay, tôi là trưởng chống thí nghiệm với tôi yêu thương thích cách con người sử dụng nguyên vật tư theo vô số phương pháp sáng tạo ra trong khung người theo thời gian.
Đột nhiên tôi đổi mới thứ tín đồ được chấp nhận, điều mà tôi cảm thấy, quý khách biết đó, cũng rất hấp dẫn.
I"ve been fascinated with crop diversity for about 35 years from now, ever since I stumbled across a fairly obscure academic article by a guy named Jack Harlan.
Tôi ban đầu say mê nghiên cứu sự nhiều chủng loại của cây cối cách phía trên 35 năm kể từ thời điểm tình cờ đọc 1 bài xích báo hàn lâm khá khó khăn hiểu của 1 chàng trai tên Jack Harlan.
And while many people are fascinated by the brain, they can"t really tell you that much about the properties about how the brain works because we don"t teach neuroscience in schools.
Và khi không hề ít người say chủ thể này, họ quan trọng nói với bạn chi tiết về cấu trúc và giải pháp bộ não thao tác vì bọn họ không dạy khoa học thần kinh ở trường.
So we"ve got these challenges, and what Richard Thaler & I were always fascinated by -- take behavioral finance, make it behavioral finance on steroids or behavioral finance 2.0 or behavioral finance in kích hoạt -- flip the challenges into solutions.
Vậy là chúng ta đã thấy số đông thách thức, và cái mà Richard Thaler với tôi luôn luôn luôn cảm thấy bị hấp dẫn bởi -- đem ví dụ phần đông thói thân quen tài chính, biến chuyển thói quen thuộc tài chính hay đúng đắn hơn kiến thức tài chính 2.0 tuyệt thói quen thuộc tài bao gồm trên hành động biến thách thức thành giải pháp.

Xem thêm: Tìm Điều Kiện Để Hàm Số Có 3 Cực Trị Cực Hay, Có Lời Giải, Công Thức Tính Cực Trị Hàm Số Bậc Ba Cực Nhanh


I liked mathematics & was fascinated by the way physical and chemical laws govern the structure of things.