Tài liệu bởi vì TS Nguyễn Hoàng Việt chủ biên, gồm 166 trang, tổng hợp những bài tập tự học lý thuyết cần nhớ, các dạng toán thường xuyên gặp, hàm số mũ, hàm số mũ với hàm số logarit.

Bạn đang xem: Chuyên đề hàm số lũy thừa hàm số mũ và hàm số lôgarit

*

mục lục: chương 2.. Hàm EXPLIANCE, hàm mã cùng hàm logarit 1. §1 – Gicửa ải đam mê 1.

Lý thuyết bạn phải nhớ 1. B Dạng toán tần số 2. + Dạng 1. Tính trị giá chỉ của phương trình 2. + Dạng 2. Rút gọn những biểu thức thúc đẩy tới lũy thừa 3. + đối chiếu 2 lũy vượt Dạng 3,4. Bài tập đoàn luyện C 6. §2 – Hàm hy vọng 11.

Lý thuyết buộc phải nhớ 11. B Dạng Toán Tần Số 11. + Dạng 1. Tìm tập xác định của hàm số 11 nên. + tìm kiếm đạo hàm của hàm lũy vượt Dạng 2.14. + Đồ thị hàm lũy vượt dạng 3.16. C bài bác tập 17. §3 – Lôgarit 22.

Lý thuyết phải nhớ 22. B Dạng toán căn bạn dạng 23. + Dạng 1. đối chiếu 2 lôgarit 23. + Dạng 2. Công thức, phép tính logarit 24. + Dạng 3. Phân tích diễn giả logarit với 1 logarit đến trước 26. + mẫu 4. Xác minh xem một số nguyên dương gồm 27 chữ số tốt ko. + mẫu 5. Tổng hợp đổi khác log tạo thêm 28. C bài bác tập trường đoản cú luyện 33. §4 – Hàm số, hàm số lôgarit 46.

Lý thuyết đề xuất nhớ 46. B Dạng toán căn bản 48. + Dạng 1. Tìm kiếm tập trung rõ ràng 48. + Dạng 2. Tính đạo hàm 50. + một số loại 3. Về tối đa và tối thiểu 53. + chủng loại 4. Các vấn đề liên quan tới Đồ thị 53. C bài xích tập tự làm 57. §5 – Phương trình mã, phương trình lôgarit căn bạn dạng 66.

Lý thuyết nên nhớ 66. B những dạng toán thường gặp mặt Bài 66. + Dạng 1. Gicửa ải phương trình nón căn bản trả về cùng 1 cơ số 66. + Dạng 2. Gicửa ải phương trình mũ bằng phương pháp sắp đặt ẩn 68. + Dạng 3. Gicửa ải phương trình mũ bằng phương pháp thức lôgarit 71. + chủng loại 4. Gicửa ải phương trình logarit căn bản trả về thuộc 1 cơ số 72. + chủng loại 5. Đặt ẩn phụ phương 74 nhằm giải phương trình logarit. + chủng loại 6. Gicửa ải phương trình mũ với logarit bởi phương trình hàm số 76. C bài xích tập trường đoản cú luyện 80. §6 – Phép tương tự lôgic căn bản, phép tương tự lôgic căn bạn dạng 96.

Lý thuyết phải nhớ 96. B Dạng Toán Thường chạm chán Phần 97. + Dạng 1. Gicửa ải bất phương trình nón căn bạn dạng trả về cách thức về thuộc 1 cơ số 97. + Dạng 2. Gicửa ải bất phương trình mũ bằng cách đặt ẩn phụ 99. + Dạng 3. Gicửa ải bất phương trình log căn bản trả phương thức về thuộc cơ số 102. + mẫu 4. Gicửa ải bất phương trình log bằng phương pháp thức đặt ẩn phụ 104. + mẫu mã 5. Bài toán lãi kép 105. C bài tập 108. §7 – Lôgarit 116 bao hàm các phương trình cùng mã phương trình tùy ý cùng thông số.

Dạng toán tần số 116. + Dạng 1. Phương trình có 1 nghiệm xuất xắc – Định lý 116 của Việt Nam. + Dạng 2. Không tồn tại lời giải như thế nào hay mang lại phương trình – phương pháp hàm số 121. + Dạng 3. Bất đẳng thức – phương thức hàm 125. Bài bác tập bài tập 129. §8 – Đề cưng cửng ôn tập phổ biến 143.

Số siêng đề 1143. B số đề 2152.

mua xuống tư liệu ..


Chuyên đề hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số lôgarit – Nguyễn Hoàng Việt

Tài liệu gồm 166 trang, được chỉnh sửa bởi cô giáo Nguyễn Hoàng Việt, tổng bằng phẳng thuyết đề nghị nhớ, các dạng toán thường gặp mặt và bài bác tập tự luyện chăm đề hàm số lũy thừa, hàm số mũ cùng hàm số lôgarit.

Xem thêm: Đạo Hàm Của Hàm Số Mũ Đầy Đủ, Đầy Đủ Lý Thuyết Và Bài Tập Đạo Hàm Mũ Và Logarit

MỤC LỤC: Chương 2. HÀM SỐ LŨY THỪA, HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LÔGARIT 1. §1 – LŨY THỪA 1. A LÝ THUYẾT CẦN NHỚ 1. B CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP 2. + Dạng 1. Tính trị giá biểu thức 2. + Dạng 2. Rút gọn gàng biểu thức liên can tới lũy quá 3. + Dạng 3. So sánh 2 lũy quá 4. C BÀI TẬP TỰ LUYỆN 6. §2 – HÀM SỐ LŨY THỪA 11. A LÝ THUYẾT CẦN NHỚ 11. B CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP 11. + Dạng 1. Tra cứu tập khẳng định của hàm số lũy vượt 11. + Dạng 2. Tra cứu đạo hàm của hàm số lũy thừa 14. + Dạng 3. Đồ thị của hàm số lũy vượt 16. C BÀI TẬP TỰ LUYỆN 17. §3 – LÔGARIT 22. A LÝ THUYẾT CẦN NHỚ 22. B CÁC DẠNG TOÁN CƠ BẢN 23. + Dạng 1. So sánh 2 lôgarit 23. + Dạng 2. Công thức, đo lường và tính toán lôgarit 24. + Dạng 3. So sánh biểu thức lôgarit theo các lo-ga-rit mang lại trước 26. + Dạng 4. Khẳng định 1 số nguyên dương bao gồm bao lăm chữ số 27. + Dạng 5. Tổng hợp đổi khác lôgarit tạo thêm 28. C BÀI TẬP TỰ LUYỆN 33. §4 – HÀM SỐ MŨ, HÀM SỐ LÔGARIT 46. A LÝ THUYẾT CẦN NHỚ 46. B CÁC DẠNG TOÁN CƠ BẢN 48. + Dạng 1. Kiếm tìm tập xác minh 48. + Dạng 2. Tính đạo hàm 50. + Dạng 3. Giá trị mập nhất cùng trị giá bé bỏng nhất 53. + Dạng 4. Các bài toán can hệ tới thiết bị thị 53. C BÀI TẬP TỰ LUYỆN 57. §5 – PHƯƠNG TRÌNH MŨ, PHƯƠNG TRÌNH LOGARIT CƠ BẢN 66. A LÝ THUYẾT CẦN NHỚ 66. B CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP 66. + Dạng 1. Gicửa ải phương trình mũ căn bản, cách thức đưa về cùng cơ số 66. + Dạng 2. Gicửa ải phương trình mũ bằng phương pháp thức đặt ẩn phụ 68. + Dạng 3. Gicửa ải phương trình mũ bằng cách thức lôgarít hóa 71. + Dạng 4. Gicửa ải phương trình lôgarit căn bản, phương pháp đưa về cùng cơ số 72. + Dạng 5. Gicửa ải phương trình lôgarít bằng cách thức để ẩn phụ 74. + Dạng 6. Gicửa ải phương trình mũ với lôgarít bằng cách thức hàm số 76. C BÀI TẬP TỰ LUYỆN 80. §6 – BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ, BẤT PHƯƠNG TRÌNH LOGARIT CƠ BẢN 96. A LÝ THUYẾT CẦN NHỚ 96. B CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP 97. + Dạng 1. Gicửa ải bất phương trình mũ căn bản, phương pháp đưa về thuộc cơ số 97. + Dạng 2. Gicửa ải bất phương trình mũ bằng cách thức đặt ẩn phụ 99. + Dạng 3. Gicửa ải bất phương trình logarit căn bản, phương thức đưa về thuộc cơ số 102. + Dạng 4. Gicửa ải bất phương trình lôgarit bằng phương pháp thức đặt ẩn phụ 104. + Dạng 5. Bài toán lãi kép 105. C BÀI TẬP TỰ LUYỆN 108. §7 – PHƯƠNG TRÌNH VÀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ, LOGARIT CÓ CHỨA THAM SỐ 116. A CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP 116. + Dạng 1. Phương trình có nghiệm đẹp nhất – Định lý Viét 116. + Dạng 2. Phương trình ko tất cả nghiệm rất đẹp – phương thức hàm số 121. + Dạng 3. Bất phương trình – cách thức hàm số 125. B BÀI TẬP TỰ LUYỆN 129. §8 – ĐỀ TỔNG ÔN 143. A ĐỀ SỐ 1 143. B ĐỀ SỐ 2 152.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || <>).push();

mua tài liệu

#Chuyên #đề #hàm #số #lũy #thừa #hàm #số #mũ #và #hàm #số #lôgarit #Nguyễn #Hoàng #Việt


#Chuyên #đề #hàm #số #lũy #thừa #hàm #số #mũ #và #hàm #số #lôgarit #Nguyễn #Hoàng #Việt Tổng hợp: amiralmomenin.net