Cease và Desist là gì? Định nghĩa, khái niệm, phân tích và lý giải ý nghĩa, lấy ví dụ mẫu và chỉ dẫn cách áp dụng Cease và Desist - Definition Cease and Desist - kinh tế Chính che & chế độ


Thông tin thuật ngữ

Tiếng Anh Cease & Desist
Tiếng Việt Ngừng với chấm dứt
Chủ đề Kinh tế chủ yếu phủ và Chính sách

Định nghĩa - Khái niệm

Cease and Desist là gì?

Ngừng cùng hủy bỏ hoàn toàn có thể có một trong các hai hình thức: lệnh (lệnh cấm) vày cơ quan tiền hành chính cơ quan chỉ đạo của chính phủ hay tòa án phát hành để ngăn chặn các hoạt động đáng ngờ hay phi pháp hoặc một lá thư, thường được viết vày một dụng cụ sư, thường xuyên là bước bao gồm thức đầu tiên được yêu cầu bên dứt thực hiện nay một hoạt động bất phù hợp pháp. Một lệnh hoàn thành hoạt đụng có quyền lực tối cao hợp pháp. Một lá thư xong xuôi hoạt động không ràng buộc về khía cạnh pháp lý, mặc dù có thể có một vụ kiện tiếp theo.

Bạn đang xem: Cease and desist là gì

Cease & Desist là kết thúc và chấm dứt.Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh tế Chính phủ và Chính sách.

Ý nghĩa - Giải thích

Cease and Desist nghĩa là xong xuôi và chấm dứt.

Lệnh hoàn thành hoạt cồn đặt lệnh cấm so với một doanh nghiệp hay fan cấm các vận động được xem là nghi phạm. Lệnh hoàn thành và hủy bỏ rất có thể có hiệ tượng lệnh lâm thời thời cho tới khi một phiên tòa hoàn toàn có thể được tổ chức triển khai để xác định tác dụng hay lệnh cấm vĩnh viễn sau thời điểm phiên tòa kết thúc.

Xem thêm: Tìm Căn Bậc 2 Của Số Phức Là Gì? Kiến Thức Căn Bậc Hai Của Số Phức

Definition: Cease & desist can take one of two forms: an order (injunction) issued by a government administrative agency or the courts to stop suspicious or illegal activities, or a letter, typically written by an attorney, often a first formal step taken to lớn ask a party to stop performing an illegal activity. A cease-and-desist order has legal power. A cease-and-desist letter is not legally binding, although a follow-up lawsuit could be.

Thuật ngữ tương tự - liên quan

Danh sách các thuật ngữ liên quan Cease & Desist

Tổng kết

Trên trên đây là tin tức giúp bạn hiểu rõ rộng về thuật ngữ kinh tế Chính che & chính sách Cease & Desist là gì? (hay ngừng và hoàn thành nghĩa là gì?) Định nghĩa Cease và Desist là gì? Ý nghĩa, lấy ví dụ mẫu, phân biệt và chỉ dẫn cách sử dụng Cease & Desist / xong xuôi và chấm dứt. Truy vấn amiralmomenin.net nhằm tra cứu vớt thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục