Tích phân từng phần (tptp) và phương pháp đổi biến đổi số là nhì trong các phương thức tính tích phân. TPTP được thực hiện khi biểu thức dưới dấu vết phân chứa 2 loại hàm số khác nhau trong 4 các loại hàm số: logarit, nhiều thức, lượng giác, hàm số mũ. Cũng có thể có khi phương thức này được dùng trong những bài toán tích phân hàm ẩn.


CÔNG THỨC TÍCH PHÂN TỪNG PHẦN

Với điều kiện những hàm số khả tích trên đoạn , ta có:

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Cách tính không hề khó khăn như bọn họ tưởng đề nghị không nào. Hãy chũm chắc “thần chú” cùng bảng nguyên hàm để xử nhanh dạng toán này nhé.