*

- Thể tích khối chóp: (V = dfrac13Sh) cùng với (S) là diện tích đáy, (h) là chiều cao.

Bạn đang xem: Cách tính thể tích hình chóp

- Một phép vị tự tỉ số (k) vươn lên là khối nhiều diện hoàn toàn có thể tích $V$ thành khối đa diện có thể tích (V") thì: (dfracV"V = k ight)

b) Tỉ số thể tích nhì khối chóp tam giác

Nếu (A",B",C") là cha điểm theo thứ tự nằm trên các cạnh (SA,SB,SC) của hình chóp tam giác (S.ABC). Lúc đó:

*

2. Một số dạng toán hay gặp

Phương pháp bình thường để tính thể tích khối chóp là tính diện tích s đáy, tính độ cao và tính thể tích theo công thức (V = dfrac13Sh).

Dưới đấy là một số khối chóp đặc biệt quan trọng thường gặp:

Dạng 1: Tính thể tích khối chóp có lân cận vuông góc với đáy


*

Dạng 2: Tính thể tích khối chóp đều

*

Dạng 3: Tính thể tích khối chóp có mặt bên vuông góc với đáy

*

Dạng 4: Tính tỉ lệ thành phần thể tích các khối chóp.

Xem thêm: Phương Pháp Tính Diện Tích Hình Phẳng Cực Hay, Tính Diện Tích Hình Phẳng Giới Hạn Bởi Ba Hàm Số

Phương pháp:

- bước 1: Chia những khối chóp đề xuất tính tỉ lệ thành phần thể tích thành những khối chóp tam giác tương xứng với nhau.

- cách 2: Áp dụng công thức tính tỉ số thể tích những khối chóp (dfracV_S.A"B"C"V_S.ABC = dfracSA"SA.dfracSB"SB.dfracSC"SC), ở kia (A" in SA,B" in SB,C" in SC)


Mục lục - Toán 12
CHƯƠNG 1: ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ HÀM SỐ
bài 1: Sự đồng biến, nghịch đổi mới của hàm số
bài xích 2: cực trị của hàm số
bài xích 3: phương thức giải một số bài toán rất trị tất cả tham số đối với một số hàm số cơ phiên bản
bài bác 4: giá bán trị lớn số 1 và giá bán trị nhỏ dại nhất của hàm số
bài 5: Đồ thị hàm số cùng phép tịnh tiến hệ tọa độ
bài 6: Đường tiệm cận của đồ dùng thị hàm số và luyện tập
bài bác 7: khảo sát điều tra sự trở nên thiên cùng vẽ đồ thị của hàm nhiều thức bậc cha
bài xích 8: khảo sát sự biến thiên và vẽ thứ thị của hàm nhiều thức bậc bốn trùng phương
bài xích 9: cách thức giải một trong những bài toán liên quan đến khảo sát điều tra hàm số bậc ba, bậc bốn trùng phương
bài 10: điều tra khảo sát sự trở thành thiên và vẽ đồ dùng thị của một số hàm phân thức hữu tỷ
bài xích 11: phương thức giải một số bài toán về hàm phân thức gồm tham số
bài bác 12: phương pháp giải các bài toán tương giao vật thị
bài bác 13: phương thức giải những bài toán tiếp đường với đồ vật thị cùng sự tiếp xúc của hai tuyến đường cong
bài 14: Ôn tập chương I
CHƯƠNG 2: HÀM SỐ LŨY THỪA, HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LÔGARIT
bài xích 1: Lũy vượt với số nón hữu tỉ - Định nghĩa và đặc thù
bài bác 2: cách thức giải những bài toán tương quan đến lũy vượt với số nón hữu tỉ
bài xích 3: Lũy vượt với số mũ thực
bài xích 4: Hàm số lũy thừa
bài 5: những công thức nên nhớ cho việc lãi kép
bài 6: Logarit - Định nghĩa và tính chất
bài bác 7: phương pháp giải các bài toán về logarit
bài xích 8: Số e và logarit thoải mái và tự nhiên
bài xích 9: Hàm số nón
bài bác 10: Hàm số logarit
bài bác 11: Phương trình mũ với một số phương thức giải
bài bác 12: Phương trình logarit và một số phương thức giải
bài bác 13: Hệ phương trình mũ với logarit
bài xích 14: Bất phương trình mũ
bài 15: Bất phương trình logarit
bài 16: Ôn tập chương 2
CHƯƠNG 3: NGUYÊN HÀM, TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG
bài 1: Nguyên hàm
bài 2: Sử dụng phương thức đổi đổi thay để search nguyên hàm
bài bác 3: Sử dụng phương pháp nguyên hàm từng phần nhằm tìm nguyên hàm
bài bác 4: Tích phân - quan niệm và tính chất
bài bác 5: Tích phân những hàm số cơ bản
bài xích 6: Sử dụng phương thức đổi biến hóa số nhằm tính tích phân
bài xích 7: Sử dụng cách thức tích phân từng phần để tính tích phân
bài bác 8: Ứng dụng tích phân nhằm tính diện tích s hình phẳng
bài bác 9: Ứng dụng tích phân nhằm tính thể tích vật dụng thể
bài bác 10: Ôn tập chương III
CHƯƠNG 4: SỐ PHỨC
bài xích 1: Số phức
bài bác 2: Căn bậc nhì của số phức và phương trình bậc nhì
bài 3: cách thức giải một số bài toán liên quan tới điểm biểu diễn số phức thỏa mãn nhu cầu điều kiện đến trước
bài bác 4: phương thức giải những bài toán tìm kiếm min, max liên quan đến số phức
bài xích 5: Dạng lượng giác của số phức
CHƯƠNG 5: KHỐI ĐA DIỆN VÀ THỂ TÍCH CỦA CHÚNG
bài bác 1: tư tưởng về khối đa diện
bài bác 2: Phép đối xứng qua phương diện phẳng cùng sự bởi nhau của các khối nhiều diện
bài bác 3: Khối nhiều diện đều. Phép vị tự
bài xích 4: Thể tích của khối chóp
bài xích 5: Thể tích khối hộp, khối lăng trụ
bài 6: Ôn tập chương Khối nhiều diện cùng thể tích
CHƯƠNG 6: MẶT CẦU, MẶT TRỤ, MẶT NÓN
bài 1: quan niệm về khía cạnh tròn chuyển phiên – mặt nón, khía cạnh trụ
bài bác 2: diện tích s hình nón, thể tích khối nón
bài xích 3: diện tích hình trụ, thể tích khối trụ
bài 4: triết lý mặt cầu, khối mong
bài xích 5: Mặt cầu ngoại tiếp, nội tiếp khối nhiều diện
bài xích 6: Ôn tập chương VI
CHƯƠNG 7: PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ trong KHÔNG GIAN
bài bác 1: Hệ tọa độ trong không khí – Tọa độ điểm
bài bác 2: Tọa độ véc tơ
bài 3: Tích có hướng và vận dụng
bài bác 4: phương pháp giải những bài toán về tọa độ điểm với véc tơ
bài xích 5: Phương trình mặt phẳng
bài xích 6: phương thức giải những bài toán tương quan đến phương trình mặt phẳng
bài xích 7: Phương trình con đường thẳng
bài xích 8: phương pháp giải các bài toán về mối quan hệ giữa hai tuyến đường thẳng
bài 9: cách thức giải các bài toán về mặt phẳng và đường thẳng
bài bác 10: Phương trình mặt ước
bài bác 11: phương thức giải các bài toán về mặt cầu và khía cạnh phẳng
bài 12: cách thức giải những bài toán về mặt mong và con đường thẳng
*

*

học toán trực tuyến, tìm kiếm kiếm tư liệu toán và chia sẻ kiến thức toán học.