Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Top 30 Đề thi học tập kì 1 Toán lớp 6 tất cả đáp án (sách mới) | liên kết tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng chế

Top 30 Đề thi học kì 1 Toán lớp 6 tất cả đáp án (sách mới) | kết nối tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng tạo


Top 30 Đề thi học kì 1 Toán lớp 6 bao gồm đáp án sách mới kết nối tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng chế được biên soạn bám đít chương trình Toán 6 new năm 2021 - 2022. Hy vọng bộ đề thi này sẽ giúp bạn ôn tập & đạt điểm cao trong số bài thi Toán lớp 6.

Bạn đang xem: Các dạng toán lớp 6 học kì 1

- bộ sách Kết nối trí thức với cuộc sống

- bộ sách Cánh diều

- cuốn sách Chân trời sáng sủa tạo

*

Phòng giáo dục đào tạo và Đào sinh sản ...

Đề thi học tập kì 1 Toán 6

Năm học 2021 - 2022

Thời gian làm cho bài: 90 phút

(không kể thời hạn phát đề)

(Đề 1)

(Kết nối tri thức)

I. Trắc nghiệm (2 điểm)

Câu 1: Biết 143 - x = 57, quý hiếm của x là

A) 86

B) 200

C) 144

D) 100

Câu 2: Chiếc đồng hồ thời trang gỗ sau đây có làm nên gì:

*
Đề thi học tập kì 1 Toán lớp 6 tất cả đáp án (3 đề) | kết nối tri thức">

A) Tam giác

B) Hình vuông

C) Hình chữ nhật

D) Hình lục giác đều

Câu 3: Cho hình vuông ABCD. Xác minh sai là:

A) hình vuông vắn ABCD bao gồm bốn cạnh bằng nhau: AB = BC = CD = AD.

B) hình vuông ABCD có bốn góc sinh sống đỉnh A; B; C; D bởi nhau.

C) hình vuông ABCD tất cả hai đường chéo bằng nhau: AC = BD.

D) hình vuông ABCD tất cả hai cặp cạnh đối tuy nhiên song AB với BC; CD cùng AD.

Câu 4: Tập hợp những ước chung của 12 và trăng tròn là:

A) 1; 2; 4; 5

B) 2; 4; 5

C) 1; 2; 4

D) 1; 4; 5; 15

Câu 5: Số đối của số đôi mươi là:

A) 1

B) 0

C) -1

D) -20

Câu 6: Tam giác và hình vuông bên dưới có chu vi bởi nhau. Độ lâu năm cạnh của hình vuông dưới là:

*
Đề thi học kì 1 Toán lớp 6 tất cả đáp án (3 đề) | kết nối tri thức">

A) 8cm

B) 12cm

C) 16cm

D) 24cm

Câu 7: bao gồm bao nhiêu số nguyên x thoản mãn -4 2.85 + 15.22 - 20200

b) 50 + <65 - (9 - 4)2>

c) (39 - 19) : (-2) + (34 - 22).5

d) 123.456 + 456.321 – 256.444

Bài 2 (1,5 điểm): tra cứu x

a) 3x – 2 = 19

b) <43 - (56 - x)>.12 = 384

c) 3x.2 + 15 = 33

Bài 3 (2 điểm): Cô Hoa mong lát nền cho 1 căn phòng của phòng mình tất cả hình chữ nhật cùng với chiều dài là 8m và chiều rộng lớn là 5m. Một số loại gạch lát nền được sử dụng là gạch vuông bao gồm cạnh 40cm. Hỏi cô Hoa phải thực hiện bao nhiêu viên gạch ốp (coi mạch vữa không đáng kể).

Bài 4 (2 điểm): chúng ta Hà tất cả 42 viên bi red color và 30 viên bi màu vàng. Hà rất có thể chia các nhất vào bao nhiêu túi sao cho số bi đỏ với bi kim cương được chia hồ hết vào những túi? lúc đó mỗi túi tất cả bao nhiêu viên bi đỏ với vàng.

Bài 5 (0,5 điểm): tìm cặp số thoải mái và tự nhiên x, y biết: (x + 5)(y - 3) = 15.

Đáp án

I. Trắc nghiệm (2 điểm)

Câu 1: Biết 143 - x = 57, cực hiếm của x là

A) 86

B) 200

C) 144

D) 100

Giải thích: 

x = 143 – 57

x = 86

Câu 2: Chiếc đồng hồ thời trang gỗ sau đây có mẫu mã gì:

*
Đề thi học kì 1 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | kết nối tri thức">

A) Tam giác

B) Hình vuông

C) Hình chữ nhật

D) Hình lục giác đều

Giải thích: Ta đếm được chiếc đồng hồ đeo tay là hình gồm 6 cạnh và thực hiện đo bằng thước kẻ thấy 6 cạnh đó đều bằng nhau nên là lục giác đều

Câu 3: Cho hình vuông vắn ABCD. Khẳng định sai là:

A) hình vuông ABCD có bốn cạnh bằng nhau: AB = BC = CD = AD.

B) hình vuông vắn ABCD bao gồm bốn góc sinh hoạt đỉnh A; B; C; D bằng nhau.

C) hình vuông vắn ABCD tất cả hai đường chéo bằng nhau: AC = BD.

D) hình vuông ABCD có hai cặp cạnh đối tuy vậy song AB và BC; CD với AD.

*
Đề thi học kì 1 Toán lớp 6 tất cả đáp án (3 đề) | liên kết tri thức">

Giải thích:

A) đúng vì chưng bốn cạnh AB; BC: CD; AD bằng nhau

B) đúng bởi bốn góc nghỉ ngơi đỉnh A; B; C; D bởi nhau.

C) đúng vì bao gồm hai đường chéo cánh bằng nhau: AC = BD

D) sai vày AB với BC; CD cùng AD không phải các cạnh đối vì thế nó không tuy vậy song.

Câu 4: Tập hợp các ước thông thường của 12 và đôi mươi là:

A) 1; 2; 4; 5

B) 2; 4; 5

C) 1; 2; 4

D) 1; 4; 5; 15

Giải thích:

12 = 2.2.3 = 22.3

20 = 2.2.5 = 22.5

ƯCLN (12; 20) = 22 = 4

ƯC (12; 20) = 1; 2; 4

Câu 5: Số đối của số đôi mươi là:

A) 1

B) 0

C) -1

D) -20

Giải thích: Số đối của số đôi mươi là -20 vì 20 + (-20) = 0

Câu 6: Tam giác và hình vuông bên dưới có chu vi bởi nhau. Độ nhiều năm cạnh của hình vuông dưới là:

*
Đề thi học kì 1 Toán lớp 6 bao gồm đáp án (3 đề) | liên kết tri thức">

A) 8cm

B) 12cm

C) 16cm

D) 24cm

Giải thích: Chu vi tam giác là: 12 + 16 + trăng tròn = 48 (cm)

Do chu vi tam giác bằng chu vi hình vuông vắn nên chu vi hình vuông vắn là 48cm

Độ nhiều năm cạnh hình vuông vắn là: 48:4 = 12 (cm)

Câu 7: tất cả bao nhiêu số nguyên x thoản mãn -4 B) 6 

C) 5 

D) 8 

Giải thích: Tập số nguyên x vừa lòng -4 B) x = 4; y = 0

C) x = 0; y = 4

D) x = 8; y = 5.

Giải thích: Để

*
Đề thi học kì 1 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | kết nối tri thức" class="fr-fic fr-dii" style="width: 44px;">vừa phân tách hết đến 2 vừa chia hết cho 5 thì y phải có giá trị là 0

*
Đề thi học tập kì 1 Toán lớp 6 bao gồm đáp án (3 đề) | kết nối tri thức" class="fr-fic fr-dii" style="width: 44px;">chia hết cho 3 và 9 thì tổng những chữ số của nó đề nghị chia hết cho 3 với 9.

Ta có: 2 + 3 + x + 0 = 5 + x

Mà x, y ∈ ℕ*; 0 ≤ x, y ≤ 9 buộc phải ta bao gồm x = 4 (vì 5 + 4 = 9 chia hết đến 3 và phân tách hết mang đến 9).

Vậy x = 4; y = 0.

II. Từ luận

Bài 1 (2 điểm): 

a) 22.85 + 15.22 - 20200

= 4.85 + 15.4 – 1

= 4.(85 + 15) – 1

= 4.100 – 1

= 400 – 1 

= 399

b) 50 + <65 - (9 - 4)2>

= 50 +

= 50 + <65 – 25>

= 50 + 40

= 90

c) (39 - 19) : (-2) + (34 - 22).5

= trăng tròn : (-2) + 12.5

= -10 + 60 

= 50

d) 123.456 + 456.321 – 256.444

= 456.(123 + 321) – 256.444

= 456.444 – 256.444

= 444.(456 – 256)

= 444

Bài 2 (1,5 điểm): 

a) 3x – 2 = 19

3x = 19 + 2

3x = 21

x = 21:3

x = 7

b) <43 - (56 - x)>.12 = 384

43 – (56 – x) = 384:12

43 – (56 – x) = 32

56 – x = 43 – 32

56 – x = 11

x = 56 – 11

x = 45

c) 3x.2 + 15 = 33

3x.2 = 33 - 15

3x.2 = 18

3x = 18 : 2

3x = 9

3x = 33

x = 2.

Bài 3 (2 điểm): 

Đổi 8m = 800cm

5m = 500cm

Diện tích căn nhà là: 500.800 = 400 000 (cm2)

Diện tích một viên gạch là: 40.40 = 1600 (cm2)

Số viên gạch men cô Hoa cần dùng để lát sàn nhà là:

400000 : 1600 = 250 (viên)

Bài 4 (2 điểm): 

Gọi số túi bi chia được nhiều nhất là x ( x ∈ ℕ*)

Vì số bi đỏ và vàng từng túi là hầu hết nhau đề xuất 42 ⋮ x với 30 ⋮ x. Do đó x là ước bình thường của 42 và 30.

Mặt không giống x lớn số 1 (chia vào những túi nhất) phải x là mong chung lớn số 1 của 42 với 30.

Ta có:

42 = 2.3.7

30 = 2.3.5

ƯCLN (42; 30) = 2.3 = 6

Vậy x = 6

Khi đó:

Số bi màu vàng mỗi túi là

30: 6 = 5 (viên)

Số bi red color mỗi túi là

42: 6 = 7 (viên)

Bài 5 (0,5 điểm): tìm kiếm cặp số tự nhiên và thoải mái x, y biết: (x + 5)(y - 3) = 15

(x + 5)(y - 3) = 15

(x + 5)(y – 3) = 1.15 = 15.1 = 3.5 = 5.3

Trường đúng theo 1: cùng với x + 5 = 1 (vô lí vì x, y ∈ ℕ)

Trường hòa hợp 2: cùng với x + 5 = 15 thì x = 10 

Khi đó: y – 3 = 1 thì y = 4

Trường thích hợp 3: với x + 5 = 3 (vô lí vị x, y ∈ ℕ)

Trường đúng theo 4: cùng với x + 5 = 5 thì x = 0

Khi đó: y – 3 = 3 thì y = 6.

*

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào chế tạo ra ...

Đề thi học tập kì 1 Toán 6

Năm học 2021 - 2022

Thời gian làm cho bài: 90 phút

(không kể thời hạn phát đề)

(Đề 1)

(Cánh diều)

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Tập vừa lòng B = B = 0; 1; 2; ...; 100 có số thành phần là:

A) 99

B) 100

C) 101

D) 102

Câu 2: Tìm xác định đúng trong các khẳng định sau:

A) một trong những chia hết mang đến 9 thì luôn chia hết mang lại 3.

B) nếu hai số chia hết đến 3 thì tổng của nhị số đó phân tách hết mang đến 9.

C) hồ hết số chẵn thì luôn chia hết cho 5.

D) Số phân tách hết mang lại 2 là số tất cả chữ số tận cùng bằng 0; 2; 3; 4; 6; 8.

Câu 3: Hình không có tâm đối xứng là:

A) Hình tam giác

B) Hình chữ nhật

C) Hình vuông

D) Hình lục giác đều.

Câu 4: Cách viết nào tiếp sau đây được call là đối chiếu số 80 ra quá số nguyên tố.

A) 80 = 42.5

B) 80 = 5.16

C) 80 = 24.5

D) 80 = 2.40

Câu 5: Khẳng định nào sau đây đúng

A) Hình thoi gồm hai đường chéo cánh bằng nhau.

B) hình vuông vắn có tứ cạnh bởi nhau.

C) Hình chữ nhật có hai đường chéo cánh vuông góc với nhau.

D) Hình thang gồm hai đường chéo bằng nhau.

Câu 6: lắp thêm tự triển khai phép tính vào biểu thức: A = 126 : (42 + 2) là:

A) Phép phân tách – phép cùng – lũy thừa.

B) Phép cùng – lũy thừa – phép chia.

C) Lũy vượt – phép cùng – phép chia.

D) Lũy vượt – phép phân chia – phép cộng.

II. Phần trường đoản cú luận

Bài 1 (2 điểm): thực hiện phép tính:

a) 667 – 195.93:465 + 372

b) 350.12.173 + 12.27

c) 321 - 21.<(2.33 + 44 : 32) - 52>

d) 71.64 + 32.(-7) – 13.32

Bài 2 (2 điểm): tìm kiếm x

a) x + 72 = 0

b) 3x + 10 = 42

c) (3x - 1)3 = 125

d) (38 - x)(x + 25) = 0

Bài 3 (1,5 điểm): một đội y tế gồm bao gồm 220 thiếu nữ và 280 nam giới dự định phân thành các nhóm làm sao để cho số cô bé và số nam sống mỗi nhóm đa số nhau, biết số nhóm chia được rất nhiều hơn 1 nhóm cùng không lớn hơn 5 nhóm. Hỏi bao gồm thể tạo thành mấy nhóm? khi ấy mỗi nhóm có bao nhiêu nam từng nào nữ.

Bài 4 (1 điểm): Tính chu vi và diện tích hình chữ nhật có chiều nhiều năm là 27cm và chiều rộng lớn là 15cm.

Bài 5 (0,5 điểm): mang lại A = 1 + 3 + 32 + 33 + ... + 3100. Minh chứng A phân chia hết đến 13.

Đáp án

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Tập hợp B = tất cả số thành phần là:

A) 99

B) 100

C) 101

D) 102

Giải thích:

Số thành phần của tập đúng theo ta sẽ tính theo phương pháp tính số số hạng.

Số phần tử của tập thích hợp B là: (100 – 0):1 + 1 = 101 (số)

Câu 2: Tìm xác định đúng trong các khẳng định sau:

A) một trong những chia hết mang lại 9 thì luôn chia hết mang lại 3.

B) ví như hai số phân chia hết cho 3 thì tổng của nhì số đó phân chia hết mang lại 9.

C) phần nhiều số chẵn thì luôn luôn chia hết đến 5.

D) Số phân chia hết mang lại 2 là số có chữ số tận cùng bằng 0; 2; 3; 4; 6; 8.

Giải thích:

A) đúng vày số chia hết mang đến 9 bao gồm dạng 9k mà 9k = 3.3.k = 3.(3k) phân chia hết đến 3

B) sai vị 6 với 9 phân chia hết mang lại 3 nhưng tổng của 6 và ư9 là 15 lại không phân chia hết mang lại 9.

C) sai vị 42 là số chẵn nhưng không chia hết đến 5.

D) Sai vì chưng số tất cả tận cùng là 3 không chia hết mang lại 2 lấy ví dụ 33 không chia hết mang lại 2.

Câu 3: Hình không có tâm đối xứng là:

A) Hình tam giác

B) Hình chữ nhật

C) Hình vuông

D) Hình lục giác đều.

Giải thích:

Tâm đối xứng của hình chữ nhật, hình vuông, hình lục giác đầy đủ được trình diễn dưới hình sau

*
Đề thi học kì 1 Toán lớp 6 bao gồm đáp án (3 đề) | Cánh diều" style="width: 165px;">

Tâm đối xứng của hình chữ nhật là giao điểm của hai đường chéo.

Xem thêm: Cách Tìm M Để Hàm Số Nghịch Biến Trên Khoảng Nghịch Biến Trên Khoảng

*
Đề thi học tập kì 1 Toán lớp 6 gồm đáp án (3 đề) | Cánh diều">

Tâm đối xứng của hình vuông là giao điểm của cha đường chéo.

*
Đề thi học kì 1 Toán lớp 6 gồm đáp án (3 đề) | Cánh diều" style="width: 138px;">