1 – TẬP HỢP SỐ TỰ NHIÊN

Chủ đề 1.1: TẬP HỢP

#1 – Viết tập hợp với minh họa tập hợp bởi hình.

Bạn đang xem: Các dạng toán cơ bản lớp 6


Chủ đề 1.2: SỐ TỰ NHIÊN

#1 – lắp thêm tự vào tập đúng theo số tự nhiên.

#2 – Ghi số từ bỏ nhiên

Chủ đề 1.3: CÁC PHÉP TÍNH VỀ SỐ TỰ NHIÊN

#1 – Phép tính lũy thừa với số nón tự nhiên.

#2 – lắp thêm tự triển khai các phép tính.

#3 – search x.

#4 – Tính cấp tốc – Tính một bí quyết hợp lý.


#5 – bài toán có lời văn (có cần sử dụng cộng – trừ – nhân – phân tách – lũy thừa).

Chủ đề 1.4: phân chia HẾT và phân chia CÓ DƯ

#1 – đặc thù chia hết.

#2 – các dấu hiệu chia hết.

#3 – việc chia gồm dư.

Chủ đề 1.5: SỐ NGUYÊN TỐ và HỢP SỐ

#1 – Số nguyên tố – hợp số.

#2 – Phân tích một số trong những ra quá số nguyên tố.

Chủ đề 1.6: ƯỚC với BỘI

#1 – Tìm cầu và bội.

#2 – tìm ước thông thường và cầu chung phệ nhất; tra cứu bội bình thường và bội chung nhỏ dại nhất.

#3 – Áp dụng cầu và bội vào các bài toán thực tế.


2 – TẬP HỢP SỐ NGUYÊN

Chủ đề 2.1 – TẬP HỢP SỐ NGUYÊN

#1 – Tập đúng theo số nguyên.

#2 – đồ vật tự vào tập phù hợp số nguyên.

Chủ đề 2.2 – CÁC PHÉP TÍNH VỀ SỐ NGUYÊN

#1 – cùng và trừ những số nguyên.

#2 – Nhân số nguyên.

#3 – Phép phân tách hết. Ước và bội của một vài nguyên


#4 – Quy tắc dấu ngoặc – Tính nhanh.

#5 – kiếm tìm x.

#6 – Áp dụng số nguyên vào thực tế.

#7 – Dạng toán bệnh minh. (liên quan mang lại số nguyên)

3 – HÌNH HỌC TRỰC quan liêu

Chủ đề 3.1 – CÁC HÌNH THƯỜNG GẶP

#1 – nhận biết và phân biệt những hình: Tam giác đều, Lục giác đều, Hình chữ nhật, Hình vuông, Hình thang cân, Hình bình hành, Hình thoi.

#2 – Vẽ hình: Tam giác đều, Hình chữ nhật, Hình vuông.

Chủ đề 3.2 – CHU VI VÀ DIỆN TÍCH

#1 – Tính chu vi và diện tích của các hình hay gặp.

#2 – Chu vi và ăn mặc tích của các hình phức tạp.

#3 – bài xích toán thực tế về chu vi và ăn mặc tích.

4 – PHÂN SỐ

Chủ đề 4.1 – KHÁI NIỆM PHÂN SỐ

#1 – định nghĩa phân số.

#2 – Phân số bởi nhau.

Chủ đề 4.2 – TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÂN SỐ

#1 – đặc điểm cơ bản của phân số.

#2 – Rút gọn phân số.

#3 – Quy đồng mẫu số.

#4 – so sánh phân số.

Chủ đề 4.3 – CÁC PHÉP TÍNH PHÂN SỐ

#1 – những phép tính phân số.

#2 – những phép tính phân số trong toán bao gồm lời văn.

#3 – quý giá phân số của một số.

#4 – lếu số.

Xem thêm: Điều Kiện Xác Định Của Hàm Số Mũ, Lũy Thừa, Logarit Cực Đơn Giản

5 – SỐ THẬP PHÂN

Chủ đề 5.1 – SỐ THẬP PHÂN

#1 – Phân số thập phân và Số thập phân.