Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu
Bạn đang xem: Các dạng bài tập toán 6

*

Loạt bài xích tổng hợp triết lý Toán lớp 6 chi tiết, dễ hiểu và các dạng bài xích tập Toán 6 sách mới với trên 3000 câu hỏi trắc nghiệm & bài tập tự luận bao gồm lời giải cụ thể được soạn theo từng bài xích học giúp cho bạn học giỏi môn Toán lớp 6 hơn.

Mục lục các dạng bài xích tập Toán lớp 6

A/ Trắc nghiệm Toán lớp 6 bao gồm đáp án

- Toán lớp 6 kết nối tri thức:

- Toán lớp 6 Cánh diều:

- Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo:

B/ những dạng bài tập Toán lớp 6

Tập hợp

Chủ đề: Số tự nhiên và thoải mái – các phép toán trên tập phù hợp số tự nhiên

Chủ đề: Lũy vượt với số nón tự nhiên, nhân chia hai lũy thừa cùng cơ số

Chủ đề: phân tách hết vào tập số từ bỏ nhiên, các dấu hiệu phân tách hết

Chủ đề: Ước - bội, số nguyên tố, hợp số

Chủ đề: Số nguyên

Lưu trữ: Lý thuyết, trắc nghiệm Toán lớp 6 - sách cũ

Hiển thị nội dung

Lý thuyết & Bài tập Toán 6 học tập kì 1

Phần Số học tập - Chương 1: Ôn tập và vấp ngã túc về số từ bỏ nhiên

I. Các dạng bài tập

II. Triết lý - bài tập theo bài học

Bài 1: Tập hợp. Bộ phận của tập hợp

Bài 2: Tập hợp những số tự nhiên

Bài 3: Ghi số từ bỏ nhiên

Bài 4: Số phần tử của một tập hợp. Tập đúng theo con

Bài 5: Phép cộng và phép nhân

Bài 6: Phép trừ với phép chia

Bài 7: Lũy thừa với số mũ tự nhiên. Nhân nhị lũy thừa thuộc cơ số

Bài 8: chia hai lũy thừa cùng cơ số

Bài 9: thứ tự thực hiện các phép tính

Bài 10: tính chất chia hết của một tổng

Bài 11: dấu hiệu chia hết mang lại 2, mang lại 5

Bài 12: tín hiệu chia hết đến 3, cho 9

Bài 13: Ước và bội

Bài 14: Số nguyên tố. Vừa lòng số. Bảng số nguyên tố

Bài 15: Phân tích một trong những ra thừa số nguyên tố

Bài 16: Ước bình thường và bội chung

Bài 17: Ước chung phệ nhất

Bài 18: Bội chung nhỏ dại nhất

Tổng hợp triết lý Chương 1 (phần Số học tập Toán 6)

Tổng hợp bài tập Chương 1 (phần Số học tập Toán 6)

Phần Số học - Chương 2: Số nguyên

II.

Xem thêm: Tìm Giá Trị Lớn Nhất Nhỏ Nhất Của Hàm Số, (Kèm Tài Liệu)

định hướng - bài tập theo bài bác học

Bài 1: làm quen với số âm

Bài 2: Tập hợp những số nguyên

Bài 3: máy tự trong tập hợp các số nguyên

Bài 4: cộng hai số nguyên cùng dấu

Bài 5: cùng hai số nguyên không giống dấu

Bài 6: đặc điểm của phép cộng các số nguyên

Bài 7: Phép trừ hai số nguyên

Bài 8: Quy tắc dấu ngoặc

Bài 9: Quy tắc đưa vế

Bài 10: Nhân nhị số nguyên không giống dấu

Bài 11: Nhân nhị số nguyên cùng dấu

Bài 12: tính chất của phép nhân

Bài 13: Bội và ước của một số trong những nguyên

Tổng hợp định hướng Chương 2 (phần Số học Toán 6)

Tổng hợp bài bác tập Chương 2 (phần Số học Toán 6)

Phần Hình học tập - Chương 1: Đoạn thẳng

Bài 1: Điểm. Đường thẳng

Bài 2: ba điểm thẳng hàng

Bài 3: Đường thẳng trải qua hai điểm

Bài 4: Tia

Bài 5: Đoạn thẳng

Bài 6: Độ lâu năm đoạn thẳng

Bài 7: bao giờ thì AM + MB = AB?

Bài 8: Vẽ đoạn thẳng cho biết thêm độ dài

Bài 9: Trung điểm của đoạn thẳng

Tổng hợp kim chỉ nan Chương 1 (phần Hình học Toán 6)

Tổng hợp bài xích tập Chương 1 (phần Hình học tập Toán 6)

Lý thuyết và Bài tập Toán 6 học kì 2

Phần Số học - Chương 3: Phân số

Bài 1: không ngừng mở rộng khái niệm phân số