They like Indian food. I lượt thích Indian food too.

Bạn đang xem: Bên cạnh đó tiếng anh là gì

Họ say mê món ăn Ấn. Tôi cùng thích món Ấn.They aren’t very generous people. They have notgot any friends either.Họ không phải những bạn hào phóng. Chúng ta cũng chẳng có người các bạn nào cả.

*

2. Besides: ở kề bên đó, vả lại

I don’t think going for a walk is a good idea. It’s quite cold, and, besides, it’s getting late và we don’t want to lớn be out in the dark.Tôi ko nghĩ đi dạo là một chủ kiến hay. Trời quá lạnh lẽo và bên cạnh đó, sẽ quá trễ bọn họ không mong mỏi ở xung quanh trời tối.

*

3. In addition: thêm vào đó

People who exercise regularly have more energy during the day & sleep better at night. In addition, they tend khổng lồ live longer.Những người tập thể dục thường xuyên xuyến có tương đối nhiều năng lượng trong ngày và ngủ ngon rộng vào buổi tối. Thêm vào đó, họ có xu hướng sống lâu hơn.

*

4. Moreover: bên cạnh ra, hơn nữa

The whole report is badly written. Moreover, it's inaccurate.Toàn bộ báo cáo bị viết thiệt tệ. Rộng nữa, nó không thiết yếu xác.

*

5. Furthermore: rộng nữa, vả lại

The house is beautiful. Furthermore, it's in a great location.Ngôi nhà đẹp tuyệt. Rộng nữa, nó nằm ở 1 vị trí tuyệt vời.

*

6. Not only...but also:không những...mà còn

The car not only is economical but also feels good khổng lồ drive.Chiếc xe không chỉ là tiết kiệm mà hơn nữa tạo cảm xúc thoải mái khi lái.

*

7. As well as: cũng như, và

She’s beautiful as well as being extremely successfulCô ấy xinh đẹp với còn cực kỳ thành công.

*

8. Not to mention: không kể

He's one of the kindest & most intelligent, not to lớn mention handsome, men I know.Anh là một trong những chàng traitử tế với thông minh nhất, chưa tính đẹp traimà tôi biết.

*

9. Of course: vớ nhiên, dĩ nhiên

He’s mega-rich and, of course, he can afford to lớn fly first class all the time.

Xem thêm: Thực Phẩm Hữu Cơ ( Organic Nghĩa Là Gì ? Tư Vấn Chứng Nhận Hữu Cơ Organic

Anh ta cực kỳ giàu với dĩ nhiên, anh ta có thể bay ở vùng hạng nhất bất cứ lúc nào.