Trắc nghiệm ứng dụng của tích phân: Tính diện tích hình phẳng

Với Trắc nghiệm áp dụng của tích phân: Tính diện tích s hình phẳng Toán lớp 12 tổng hợp đôi mươi bài tập trắc nghiệm tất cả lời giải chi tiết sẽ giúp học sinh ôn tập, biết phương pháp làm dạng bài bác tập vận dụng của tích phân: Tính diện tích s hình phẳng từ kia đạt điểm cao trong bài bác thi môn Toán lớp 12.

Bạn đang xem: Bài tập tính diện tích hình phẳng có đáp án

Bạn sẽ xem: bài xích tập tính diện tích s hình phẳng có đáp án


*

Bài 1: diện tích hình phẳng được số lượng giới hạn bởi đồ dùng thị của hàm số y=x2, trục hoành và hai đường thẳng x=-1, x=3 là:

A. 28/9 B. 28/3 C. 1/3 D. 7/3

Lời giải:

Đáp án : B

Giải ham mê :

Phương trình hoành độ giao điểm của đồ gia dụng thị hàm số y=x2 cùng trục hoành: x2=0 ⇔ x=0.

Mà hàm số y=x2 không đổi lốt trên đề nghị


*

Bài 2: diện tích s hình phẳng được giới hạn bởi con đường y=x2-x+3 và con đường thẳng y=2x+1 là

A. 7/6 (dvdt) B. -1/6 (dvdt)

C. 1/6 (dvdt) D. 5 (dvdt)

Lời giải:

Đáp án : C

Giải ham mê :

Phương trình hoành độ giao điểm của đồ vật thị hàm số y=x2-x+3 và mặt đường thẳng y=2x+1 là


*

*

Bài 3: diện tích hình phẳng được giới hạn bởi các đường y=lnx, trục hoành và hai tuyến phố thẳng x=1/e, x=e là

A. e+1/e (dvdt) B. 1-1/e (dvdt)

C. e+1/e (dvdt) D. 2-2/e (dvdt)

Lời giải:

Đáp án : D

Giải say đắm :

Phương trình hoành độ giao điểm của hai đồ vật thị hàm số y=lnx với trục hoành là

lnx=0 ⇔ x=1

Ta có: lnx ≤ 0,∀x ∈ với lnx ≥ 0,∀x ∈ .


*

Bài 4: diện tích của hình phẳng giới hạn bởi (C):y=sinx;Ox ; x=0 ; x=π là

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Lời giải:

Đáp án : B

Giải thích hợp :

Phương trình hoành độ giao điểm của hai đồ vật thị hàm số y=sinx với y=0 là


Bài 5: diện tích s hình phẳng giới hạn bởi y=x,y=sin2 x+x (0 ≤ x ≤ π) có tác dụng là

A. π B. π/2 C.D. π/3

Lời giải:

Đáp án : B

Giải yêu thích :

Phương trình hoành độ giao điểm của hai đồ vật thị hàm số y=sin2 x+x và y=x là:

sin2 x+x=x ⇔ sin2 x=0 ⇔ x=kπ;k ∈ (Z).

Xét trên bắt buộc nhận x=0;x=π.


Bài 6: đến hình phẳng (H) được giới hạn bởi con đường cong (C):y=ex, trục Ox, trục Oy và mặt đường thẳng x=2. Diện tích s của hình phẳng (H) là

A. e+4 B. e2-e+2 C. e2/2 + 3 D. e2-1

Lời giải:

Đáp án : D

Giải ưa thích :

Phương trình hoành độ giao điểm của đồ gia dụng thị hàm số (C): y=ex và trục Ox là

ex=0(PTVN)


Bài 7: mang lại hình phẳng (H) được số lượng giới hạn bởi đường cong (C):y=lnx, trục Ox và con đường thẳng x=e. Diện tích s của hình phẳng (H) là

A.1 B. 1/e - 1 C. e D. 2

Lời giải:

Đáp án : A

Giải ham mê :

Phương trình hoành độ giao điểm của hai đồ thị hàm số (C):y=lnx và trục Ox:y=0 là: lnx=0 ⇔ x=1.

Ta có: lnx ≥ 0, ∀x ∈ .


Bài 8: mang lại hình phẳng (H) được giới hạn đường cong (C):y=x3-2x2 và trục Ox. Diện tích s của hình phẳng (H) là

A. 4/3 B. 5/3 C. 11/12 D. 68/3

Lời giải:

Đáp án : A

Giải say đắm :

Phương trình hoành độ giao điểm của hai đồ vật thị hàm số(C):y=x3-2x2và trục Ox:y=0 là:


Bài 9: diện tích s hình phẳng giới hạn bởi các đường y=-x,y=2x-x2 bởi

A. 4 B. 9/2 C. 5 D. 7/2

Lời giải:

Đáp án : A

Giải say đắm :

Phương trình hoành độ giao điểm:


Bài 10: diện tích s hình phẳng số lượng giới hạn bởi những đường y=x+3, y=x2-4x+3 bởi

A. 52/6 B. 53/6 C. 54/6 D. (53-1)/6

Lời giải:

Đáp án : B

Giải ưa thích :

Phương trình hoành độ giao điểm:


Bài 13: diện tích hình phẳng số lượng giới hạn bởi những đường y=xex, y=0, x=1 bằng

A. -2 B. 2 C. -1 D.1

Lời giải:

Đáp án : D

Giải mê thích :


Bài 14: diện tích hình phẳng số lượng giới hạn bởi các đường y=sin2x, y=0, x=0, x=π bằng

A. 2 B. 1 C. -1 D. -2

Lời giải:

Đáp án : A

Giải say mê :


Bài 16: diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường (C):y = x(3-x)2, y=0 và những đường thẳng x=2, x=4 bởi

A. 2 B. 3/2 C.

Xem thêm: Cách Viết Phương Trình Tiếp Tuyến Của Đồ Thị Hàm Số Từ A, Phương Trình Tiếp Tuyến Của Đồ Thị Hàm Số

3 D. 1

Lời giải:

Đáp án : A

Giải yêu thích :


và tiếp đường của (C)tại điểm gồm hoành độ bằng-2, bằng:

Lời giải:

Đáp án : A

Giải thích hợp :


Bài 19: diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường (C):y=x2-2x+2, tiếp con đường của (C) trên giao điểm của (C) với trục tung và những đường thẳng x=3, y=0 bằng