Phương pháp và bài xích tập từng dạng giải phương trình logarit. Có 4 cách thức hay được thực hiện trong nhiều loại toán giải phương trình logarit kia là: phương thức đưa về cùng cơ số, phương pháp đặt ẩn phụ, cách thức mũ hóa, phương pháp sử dụng tính đối chọi điệu của hàm số nhằm giải. Sau mỗi cách thức sẽ là bài bác tập thi theo phương thức đó và bài xích tập này đang có hiệu quả để học sinh làm ngừng có thể đối chiếu để tác dụng trong bài toán học tập hơn.

Bạn đang xem: Bài tập phương trình logarit có lời giải


Dạng 1 : phương thức đưa về thuộc cơ số

Dùng những phép biến đổi để gửi phương trình đã cho về dạng 2 vế gồm cùng cơ số a

*

Dạng 2 : cách thức đặt ẩn phụ

Biến thay đổi phương trình về dạng chỉ đựng một nhiều loại hàm số lôgarit, đặt ẩn phụ t để lấy phương trình trở nên số x đã mang lại về phương trình mới với biến hóa t, giải phương trình này kiếm tìm t rồi từ đó tìm x.

BÀI TẬP DẠNG 2 : Giải những phương trình sau

 

*

*

Dạng 3 : phương thức mũ hóa

Đưa phương trình đã đến về một trong số dạng sau

*

Dạng 4 : phương pháp sử dụng tính đối kháng điệu của hàm số.

Xem thêm: Viết Phương Trình Mặt Cầu Tâm I Tiếp Xúc Với Trục Oy Là, Cho Điểm I(1

Cách 1 : (Dự đoán nghiệm và chứng tỏ nghiệm sẽ là nghiệm duy nhất)

 Đưa phương trình đã đến về dạng f(x) = g(x) (*)

Bước 1 : chỉ ra rằng x0 là một nghiệm của phương trình (*)Bước 2 : minh chứng f(x) là hàm đồng biến, g(x) là hàm nghịch biến chuyển hoặc f(x) là hàm đồng biến, g(x) là hàm hằng hoặc f(x) là hàm nghịch biến, g(x) là hàm hằng. Từ kia suy ra tính nhất nghiệm

Cách 2 :

Đưa phương trình đã mang đến về dạng f(u) = f(v) , rồi chứng minh f là hàm số luôn đồng trở nên (hoặc luôn nghịch đổi thay trên D). Từ đó suy ra f(u) = f(v) u = v.

*

*

*

 

Tải về

Luyện bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 12 - coi ngay