l version="1.0" encoding="UTF-8"?>Ứng dụng phương pháp nghiên cứu hành động (action research) vào chuyển động dạy học nhằm cải thiện chất lượng huấn luyện môn giờ Anh | Minh | TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - KHOA HỌC XÃ HỘI Skip khổng lồ Main Content
*

HCMCamiralmomenin.netJS - ECONOMICS and BUSINESS ADMINISTRATIONHCMCamiralmomenin.netJS - ENGINEERING và TECHNOLOGYHCMCamiralmomenin.netJS - SOCIAL SCIENCESHCMCamiralmomenin.netJS - ghê TẾ VÀ QUẢN TRỊ kinh DOANHHCMCamiralmomenin.netJS - KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆHCMCamiralmomenin.netJS - KHOA HỌC XÃ HỘITạp chí khoa học Đại học tập Mở thành phố Hồ Chí MinhHCMCamiralmomenin.netJS - KỶ YẾU
Ứng dụng cách thức nghiên cứu hành động (action research) vào chuyển động dạy học tập nhằm cải thiện chất lượng giảng dạy môn giờ đồng hồ Anh
Nghiên cứu hành vi là vượt trình phân tích tự thẩm định được giáo viên triển khai để nâng cao tính hợp lý và quang minh chính đại của những phương thức hay trường hợp sư phạm mà lại mình gặ̣p bắt buộc trong vận động giảng dạy dỗ của mình. Bài viết này sẽ hỗ trợ một tầm nhìn đầy đủ, toàn diện về phương thức nghiên cứu vãn hành động, công việc để triển khai một Nghiên cứu hành vi trong giáo dục. Lân cận đó, bài viết cũng nêu một vài ba gợi ý cụ thể giúp giáo viên, đặ̣c biệt là cô giáo ngoại ngữ, rất có thể thực hành nghiên cứu hành vi nhằm cải thiện hiệu quả giảng dạy của mình, góp phần nâng cấp chất lượng đào tạo ngoại ngữ, thỏa mãn nhu cầu đòi hỏi ngày càng tốt của buôn bản hội.ABSTRACTAction research is a process of self-reflective inquiry study conducted by teachers lớn improve the rationality và legitimacy of the methods or pedagogical situations they encamiralmomenin.netnter in their teaching activities. This article will provide a comprehensive overview to action research method, the detailed steps khổng lồ conduct an kích hoạt research in education. In addition, the article also mentioned some specific suggestions khổng lồ help teachers, especially foreign language teachers, practice doing kích hoạt research to improve their teaching effectiveness, contributing to lớn improving the quality of teaching foreign languages lớn meet the increasing demands of society.

Bạn đang xem: Action research là gì


Burns, A. (2010). “Doing kích hoạt Research in English Language Teaching: A Guide for Practitioners”. Ramiralmomenin.nettledge, New York.

Creswell, J. D. (2003). “Research design: qualitative, quantitative, và mixed method approaches” Sage Publication, Inc, thamiralmomenin.netsand Oak, California.

Carr, W và Kemmis, S. (1986). “Becoming critical: education, knowledge and kích hoạt research”. Palmer Press, London, 1986.

Descartes (n.d)

Elliott, J. (1991). “Action research for educational change. Milton Keynes” open University Press.

Kemmis, S & Mc Targat, R. (1982). “The kích hoạt Research Planner”. Victoria. Deakin University Press.

Hien, T. (2009). “Why is action research suitable for education?” VNU Jamiralmomenin.netrnal of Science, Foreign Languages, 25 pp. 97-106.

MacIsaac, D. (1995). “An Introduction to action Research.”

Nunan, D. (2001). “Research methods in language learning”. 9th ed, Cambridge University Press, The United States.

Susman, G.I. (1983). Action Research: A Sociotechnical Systems Perspective” London: Sage Publications.

Van Lier, L. (1996). “Interaction in the language curriculum”. London: Longman.

Winter, R. (1987). Action-Research và the Nature of Social Inquiry: Professional Innovation và Educational Work. Aldershot, England: Gower Publishing Company, 1987.

Xem thêm: ' Backward Là Gì - Nghĩa Của Từ Backward


Lượt tróc nã cập: bắt tắt | 40 | lần
*
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
*

Cơ quan chủ quản: ngôi trường Đại học Mở tp Hồ Chí Minh

Cơ quan liêu xuất bản: Tạp chí kỹ thuật Trường Đại học tập Mở tp Hồ Chí Minh